Uçuş Öğretmeni Kontrol Pilotu Yetkisi (FIE)

FIE(A) olarak yetkilendirilmeden önce, aday;

  • geçerli FI(A), CRI (A), TRI(A) veya gerektiğinde IRI(A) sahibi olmalıdır ve 
  • FE(A), TRE(A) veya IRE(A) yetkisine (icabında) sahip olmalıdır ve
  • Uçaklarda pilot olarak en az 2000 saati doldurmuş olmalıdır .
  • FI(A) ,CRI (A), TRI(A) veya IRI(A) yetkileri için başvuran adaylara öğretmenlik yaparak en az 100 saatlik öğretmen uçuş süresine sahip olmalıdır ve 
  • JAR-FCL 1 gereğince standardizasyon kursunu tamamlamış olmalıdır.


İmtiyazlar
Uçuş öğretmenliği yetenek testlerini veya yeterlilik kontrollerini yapmaktır.

Yetkilendirme
FIE(A) yetkilendirmesinin ilk tanzimi veya yeniden yetkilendirilmesi için başvuran tüm adaylar JAR-FCL 1 gerekliliklerini karşılayacaklardır.