Uçuşa Elverişlik Açısından Hava Sağlık Birimine Sıkça Sorulan Sorular

KARDİYOLOJİ

Uçuş ve Kardiyovasküler Sistem 
Uçuşun Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Fizyolojik Etkileri
Sirkadien Ritm, Jet-lag ve Kardiyovasküler Etkileri
Uçuş Hekimliği Perspektifinden İskemik Kalp Hastalığı: Uçuşa Dönüş
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Kor Pulmonale ve Uçak Yolculuğu
Uçuş Hekimliği ve Hipertansiyon
Uçuş ve Diyabet
Ekonomi Sınıfı Sendromu: Uzun Süreli Uçuşlarda DVT/PTE Riski, Alınabilecek Önlemler
Aort Anevrizmaları ve Uçuş 
İmplante Edilebilen Kardiyak Cihazların Uçuş Öncesi ve Sırasında Yönetimi
Uçuş Sırasında Karşılaşılabilecek Kardiyak Acillere Yaklaş

GÖZ HASTALIKLARI

İlk Muayene:
• Hikaye
• Görme keskinliği;
   - Yakın, orta mesafe, uzak
   - Düzeltilmemiş
   - En iyi düzeltilmiş
   - Objektif refraksiyon
   - 25 yaş altı hipermetroplarda siklopleji ile bakılır.
•Oküler motilite, binoküler görme
• Renkli görme
• Görme alanı
• GİB ölçümü (klinik gereklilikte ve 40 yaşından sonra her muayenede)
• Biyomikroskopi
• Fundus muayenesi

Periyodik muayeneler:
• Hikaye
• Görme keskinliği;
   - yakın, orta mesafe, uzak
   - Düzeltilmemiş
   - En iyi düzeltilmiş
• Biyomikroskopi
• Fundus muayenesi
• Appendix 12 Paragraf 4 e göre ileri inceleme


REFRAKSİYON (Gözlük Kullanım Şartları):

Sertifika sahipleri veya bunun için başvuranların gözlerinde veya ek yapılarda verilebilecek lisans/lisansların imtiyazlarının emniyetle yerine getirilmesini engelleyebilecek herhangi bir doğumsal veya edinilmiş akut veya kronik aktif patolojik durum veya göz cerrahisi sekeli veya travma bulunmamalıdır. Refraktif cerrahi uygun olmamayı gerektirir. Sınıf 1 ve 2 için yeniden sertifika verilmesi refraktif cerrahiden 3 ay sonra AMS tarafından şu şartlarda düşünülebilir.

Sınıf 1:
•İlk muayenede kırma kusuru +5/-6 diyoptriyi geçmeyecektir. Yeniden değerlendirme veya yenileme muayenelerinde, yetkili kuruluşun deneyiminin tatmin edici bulduğu +5 / -6 ↑ kırma kusuru olan ve görüş anamnezleri kararlı olan başvuru sahipleri AMS tarafından uygun olarak değerlendirilebilir.

•Kırma kusurunda astigmatizma olan başvuru sahiplerinde astigmatizma ±2.0 diyoptriyi geçmeyecektir (yenileme muayenesinde ±3).

• Her iki göz arasında kırma kusuru farkı 2.0 diyoptriyi geçmeyecektir. (yenileme muayenesinde 3.0 diyoptriyi).

• Presbiyopi gelişimi her aeromedikal yenileme muayenesinde izlenecektir.

• Başvuru sahipleri N5 kartını (veya eşdeğerini) 30-50 cm ve N14 kartını (veya eşdeğerini) 100 cm.den, düzeltmeyle okuyabilecektir


Sınıf 2:
• Kırma kusuru +5/-8 diyoptriyi geçen veya her iki gözde düzeltici merceklerle 6/6 görme keskinliği sağlanamayan başvuru sahipleri için bir uzman tarafından yapılacak tam oftalmolojik değerlendirme gerekir.

• Ambliyopisi olan başvuru sahiplerinde ambliyopik gözün görme keskinliği 6/18 veya daha iyi olacaktır, diğer gözdeki görme keskinliği 6/6 veya daha iyiyse ‘uygun’ olarak değerlendirilebilir.

• Kırma kusurunda astigmatik bileşen olan başvuru sahiplerinde astigmatizma 3.0 diyoptriyi geçmeyecektir.

• Her iki göz arasındaki kırma kusuru farkı 3.0 diyoptriyi geçmeyecektir.

• Presbiyopi gelişimi her aeromedikal yenileme muayenesinde izlenecektir.

• Başvuru sahipleri N5 kartını 30-50 cm ve N14 kartını 100 cm’den, düzeltmeyle, okuyabilecektir.REFRAKTİF CERRAHİ (LASİK VB.):

Sertifika sahipleri veya bunun için başvuranların gözlerinde veya ek yapılarda verilebilecek lisans/lisansların imtiyazlarının emniyetle yerine getirilmesini engelleyebilecek herhangi bir doğumsal veya edinilmiş akut veya kronik aktif patolojik durum veya göz cerrahisi sekeli veya travma bulunmamalıdır. Refraktif cerrahi uygun olmamayı gerektirir. Sınıf 1 ve 2 için yeniden sertifika verilmesi refraktif cerrahiden 3 ay sonra AMS tarafından şu şartlarda düşünülebilir.


Sınıf 1:
• Operasyon öncesi refraksiyon +5/-6 diyoptriden düşük OLMALIDIR.

• Yeterli refraksiyon kararlılığı elde edilmiştir (0.75 diyoptriden düşük diurnal varyasyon),

• Glare olmamalı

• Mezopik kontrast sensitivite bozulmamalı


Sınıf 2:
• Operasyon öncesi refraksiyon +5/-8 diyoptriden düşük OLMALIDIR.

• Yeterli refraksiyon kararlılığı elde edilmiştir (0.75 diyoptriden düşük diurnal varyasyon),

• Glare olmamalı

• Mezopik kontrast sensitivite bozulmamalı

GÖRME KESKİNLİĞİ:

Sınıf 1:
• Uzak Görme Keskinliği ; Uzak görme keskinliği düzeltmeyle veya düzeltmesiz olarak, her iki gözde ayrı ayrı 6/9 veya daha iyi olacak ve binoküler görme keskinliği 6/6 veya daha iyi olacaktır. Düzeltilmemiş görme keskinliğine tahdit uygulanmaz.Sınıf 2:
• Uzak görme keskinliği; Uzak görme keskinliği düzeltmeyle veya düzeltmesiz olarak, her iki gözde ayrı ayrı 6/12 veya daha iyi olacak ve binoküler görme keskinliği 6/6 veya daha iyi olacaktır. Düzeltilmemiş görme keskinliğine tahdit uygulanmaz.


• Görmeyle ilgili şart ancak düzeltmeyle sağlanabiliyorsa gözlük veya kontakt lensler optimal görme fonksiyonunu sağlamalı ve havacılık görevlerine uygun olmalıdır. Düzeltici mercekler havacılık görevlerinde kullanılıyorsa her mesafede lisans sahibinin görmeyle ilgili şartları yerine getirmesine olanak sağlamalıdır (VDL, VNL, VML). Lisans imtiyazları yerine getirilirken aynısından ikinci bir gözlük el altında bulundurulmalıdır.

 

 

DİĞER UYGUN OLMAYAN DURUMLAR:

• Önemli binoküler görme kusuru olan başvuru sahipleri “uygun değil” olarak değerlendirilecektir. Stereoskopik test uygulama şartı yoktur. Tek gözle görme (mono-okülarite) Sınıf 1 sertifika için uygun olmama durumunu doğurur. Oftalmoloji uzmanının görüşüne göre altta yatan patoloji kabul edilebilir bir patolojiyse ve uçuş testinin tatmin edici olmasına tabi olarak AMS Sınıf 2 için yeniden sertifika vermeyi düşünebilir. Tek bir gözle santral görmenin belirtilen limitlerin altında olması durumu çift gözle görme alanları normalse ve oftalmoloji uzmanının görüşüne göre altta yatan patoloji kabul edilebilir bir patolojiyse Sınıf 1 için yeniden sertifika verilmesi düşünülebilir. Tatmin edici bir uçuş testi gerekir ve görevler yalnızca multi-pilot (Sınıf 1 “OML”) ile tahdit edilir.Yine aynı şekilde Sınıf 2 için yeniden sertifika verilmesi düşünülebilir.

• Diplopi olan başvuru sahipleri “uygun değil” olarak değerlendirilecektir.

• Konverjansı normal olmayan başvuru sahipleri “uygun değil” olarak değerlendirilecektir. Konverjansın normal aralığın dışında olması yakın görüşü (30-50 cm ve 100 cm) bozmadığı sürece yeniden değerlendirilebilir.

• Normal renk algısı İshihara testini veya Nagel anomaloskop testini normal trikromat olarak geçebilmek olarak tanımlanır. İshihara testi (24 levhalık versiyon) 18 levha belirsizlik veya tereddüt olmadan (levha başına 3 sn.den az) doğru olarak bilinmişse geçilmiş sayılır. İshihara testini geçemeyenlere şu iki testten biri uygulanır. Kabul edilen renk algılama testlerinden geçemeyen başvuru sahipleri renk açısından “emin değil” olarak kabul edilirler ve “uygun değil” olarak değerlendirileceklerdir.
   
        - Anomaloskopi (Nagel veya eşdeğeri) Renk eşleştirme trikromatikse ve eşleştirme aralığı 4 skala birimi veya daha azsa bu test geçilmiş sayılır.

       - Lamba testi. Başvuru sahibi Holmes Wright, Beynes veya Spectrolux gibi JAA-FCL Tıbbi Alt Komite tarafından kabul edilen lambalarla yapılan testi hatasız olarak geçmişse bu test geçilmiş sayılır.

        - Renkli görme açısından emin olmayan Sınıf 2 başvuru sahipleri AMS tarafından JAA Üye Devletlerin FIR’ları dahilinde yalnızca gündüzleri VFR olarak uçmaya “uygun” olarak kabul edilebilir (VCL).


GÖZ İLE İLGİLİ PATOLOJİK DURUMLAR DURUMLAR :

Optik Nörit: Optik nöritli hastaların % 30-60’ında Multipl skleroz ortaya çıkabilir.Multipl skleroz gelişme riski 45 yaş üzerindeki pilotlarda görme fonksiyonları geri dönerse ve uzman nörolog muayenesi patoloji ortaya koymazsa yeniden sertifikasyon mümkündür.

Santral Seröz Retinopati: Görme fonksiyonları geri dönmüşse ve klinik veya anjiyogafik incelemelerde retina ödemi Görme fonksiyonları geri dönmüşse ve klinik veya anjiyogafik incelemelerde retina ödemi gösterilememişse sertifika tekrarı mümkündür.

• Vasküler oklüzyonlar: Santral retinal arter veya venlerinde eski veya mevcut oklüzyon kabul edilmez. Dal oklüzyonlarından sonra görme fonksiyonları geri dönmüşse ve kabul edilen uzmanlar tarafından oftalmik ve tıbbi muayenelerde diskalifiye ettirici bir patoloji gösterilememişse sertifika tekrarı mümkündür.

Retina dekolmanı: Retina dekolmanı görme alanı defektlerine yol açar ve çoğu vakada görme keskinliği de azalır. Görme cerrahiyle geri dönse bile kırma kusurları ve göz hareketlerinde değişiklikler tedavinin önemli yan etkileri olarak ortaya çıkabilir. Görmeyle ilgili şartların yerine gelmesi şartıyla başarılı bir cerrahiden altı ay sonra sertifika tekrarı düşünülebilir.

Keratokonus: Cerrahi öncesinde pilotlar havacılık amaçlarına uygun düzeltici gözlükler veya kontakt lenslerle görme ile ilgili şartlar sağlanabiliyorsa aktif olarak uçmaya devam edebilirler. Pilotun yılda iki kez muayene edilmesi gerekir. Yeniden sertifikasyon cerrahiden 12 ay sonra düşünülebilir.

Kornea transplantları: Cerrahiden bir yıl sonra havacılık amaçlarına uygun düzeltmeyle görmeyle ilgili şartlar sağlanabiliyorsa, kırmanın stabil olduğu düşünülüyorsa ve kontrast hassasiyetinde önemli azalma yoksa sertifika tekrarı düşünülebilir. Pilotun yılda iki kez muayene edilmesi gerekir.

Glokom Cerrahisi: 6 ay sonra uçuş değerlendirilmelidir.


KBB

İnsan Kulağının Duyma Sınırları: İnsanlar (özellikle çocuklar) 20 – 20,000 Hz arası sesleri duyabilirler. Ancak yetişkinler için 500 Hz ile 3000 Hz arası sesler net duyma sınırları içerisindedir.  İşitme tüm muayenelerde test edilecektir. Başvuru sahibi 2 metre uzaktan ve sırtı uçuş doktoruna dönükken konuşmaları doğru olarak anlamalıdır.

İnsan Kulağının Duyma Sınırları:

Fısıltı

15 dB

Konuşma

30 dB

Ofis Gürültüsü

45 dB

Trafik Gürültüsü

60 dB

Piston Motorlu Uçak

120 dB

Jet Motorlu Uçak

130 dB

Hasara Yol Açan Gürültü Sınırı.

85 dBYaşa Bağlı İşitme Kaybı (Presbycusis): 65-75 yaşlarında % 30-35 işitme kaybı gelişir. Kulak tıkaçları 25 – 30 Db ses yalıtımı sağlar.

KBB DEĞERLENDİRMESİNDE UÇUŞ İÇİN UYGUN OLUNMAYAN DURUMLAR:

• İç veya orta kulakta akut veya kronik aktif patolojik süreç

• Kulak zarlarında iyileşmemiş perforasyon veya disfonksiyon. Ancak enfekte olmayan ve kulağın normal fonksiyonunu bozmayan tek bir kuru perforasyon serfikasyon için engel teşkil etmez.

• Vestibuler fonksiyon bozuklukları.( Spontan veya pozisyonel nistagmus’ların bulunması durumlarında uçucu veya adayın uçuş hekimi olan KBB uzmanınca incelenmesi gerekir. Yeniden değerlendirme veya yenileme muayenelerinde anormal vestibuler cevaplar kendi klinik özellikleri bağlamında uzmanı tarafından değerlendirilecektir.)

• Her iki tarafta burun hava yolunda önemli kısıtlanma veya sinüslerde disfonksiyon.

• Ağız boşluğu ve üst solunum yollarında malformasyon veya önemli, akut veya kronik enfeksiyon.

• Önemli konuşma veya ses bozukluğu.

• KBB sistemini ilgilendiren maligniteler

• SAF TON ODİYOMETRİ: Her iki kulakta da 500, 1000 ve 2000 Hz frekanslarının hiçbirinde 35dB’den fazla , veya 3000 Hz’de 50 dB’den fazla işitme kaybı olmamalıdır. İşitme kayıpları test edilen frekansların iki veya daha fazlası için bu sınırlara 5 dB kadar yakın olan başvuru sahipleri en az yılda bir kez saf ton odyometrisiyle test edilecektir

• Yeniden değerlendirme ve yenilemelerde hipoakuzisi olan başvuru sahipleri normal uçuş şartlarına denk bir gürültü ortamı alanı içinde Konuşmayı Ayırt Etme testlerinde tatmin edici bir işitme yeteneği ortaya koyuyorsa uçuş hekimi KBB uzmanınca ‘’uçuşa uygun’’ olarak değerlendirilebilir.

PSİKİYATRİ

Sınıf 1 ve 2 tıbbi sertifika sahipleri veya bunun için başvuranların, verilebilecek lisans/lisansların imtiyazlarının emniyetle yerine getirilmesini engelleyebilecek şekilde herhangi bir akut veya kronik, doğumsal veya edinilmiş, psikiyatrik hastalık veya sakatlığı, durumu veya bozukluğu bulunmayacaktır. psikotik semptomlar, mood bozuklukları; kişilik bozuklukları, özellikle aleni davranışlara yol açacak kadar ciddi olanlar, mental anomali ve nörozlar, alkolizm, psikotrop ilaçların veya diğer maddelerin bağımlılık olsun, olmasın kullanımı veya kötüye kullanımı.

• Psikiyatrik semptomlar gibi ortaya açıkça konmuş durumlar diskalifiye ettiricidir. Sertifikasyonun mümkün olması ancak AMS’nin ilk teşhisin yersiz veya yanlış olduğu konusunda tatmin olmasıyla ve en az üç aydan bu yana tüm ilaçların kesilmiş olmasıyla düşünülebilir.

• Açıkça ortaya konmuş bir nöroz diskalifiye ettiricidir. AMS tarafından kabul edilen bir psikiyatristin yapacağı gözden geçirme ve tüm psikotropik ilaçların kesilmesinden sonra AMS sertifikasyonu düşünebilir.

• Tek bir kendine zarar verme davranışı veya aleni hareketler diskalifiye ettiricidir. Vakanın AMS tarafından bireysel olarak incelenmesi ve gerekebilecek psikolojik ve psikiyatrik gözden geçirmeden sonra sertifika verilmesi düşünülebilir.

• Alkol, ilaç veya maddelerin kötüye kullanımı, bağımlılık olsun olmasın, diskalifiye ettiricidir. (Psikotropik ilaçlar ve maddeler arasında sakinleştiriciler ve uyku ilaçları, barbituratlar, anksiyolitikler, opioidler, kokain gibi santral sinir sistemi uyarıcıları, amfetaminler ve benzeri etki yapan sempatomimetikler, hallusinojenler, fensiklidin, haşhaş, inhalanlar ve diğer psikoaktif ilaç veya maddeler)

HİPERTANSİYON

Kan Basıncı: Kalbin pompaladığı kanın damarlarda yapmış olduğu gerilim (sistolik basınç) ve pompalamadan dinlenme dönemine geçildiğinde damarlarda oluşan relaksasyona (diastolik basınç) kan basıncı denir. Tansiyon ölçümü istirahat halinde yapılmalıdır.

  Kategori (Kan Basıncı)

  Sistolik

Diastolik

  Düşük(Hipotansiyon)

< 100 Kan Basıncı (mmHg)

 

  Normal

100-139 (mmHg)

60-89 (mmHg)

  Sınırda

140-159 (mmHg)

90-94 (mmHg)

  Yüksek (Hipertansiyon)

>160 (mmHg)

>95 (mmHg)

Hipertansiyon: Stres, Alkol, Sigara, Şişmanlık, Tuzlu dietler , Genetik faktörler etkilidir.Tıbbi müdahale ile düzeltilebilir. Tedavi edilmezse kalp yetmezliği veya kalp krizi sonucu ölüme yol açabilir.Tedavi uygun ilaçlarla yapılmalı. Uçuşa Elverişlilik için Tedavili ve Tedavisiz Tansiyon değerleri >160/95 mmHg üzerinde olmamalıdır.

Ortostatik Hipotansiyon: Özellikle ayakta iken kalbin kan pompalamasının azlığına bağlı gelişen baş dönmesi, baygınlık ile karakterize tansiyon düşmesidir. Aritmi, Kalp Yetmezliği, Gebelik, Anemi, Dehidrasyon, Dializ ortostatik hipotansiyona yol açar. Hipotansiyon durumunda semptomlara bakılarak karar verilmelidir.

HİPERTROİDİ

Hipertroidisi olan bir pilot uçmaya UYGUN DEĞİLDİR. Ötroid hale geldikten sonra AMS (Aero Medical Section) tarafından her kategorideki sertifikasyon düşünülebilir.

• Rekürrens veya hipotroidi yönünden pilotun yıllık periyodik olarak incelenmesi gerekir (T4,TSH dahil).
• İyi tolere edilebiliyorsa antitiroid ilaçların kullanımı sertifikasyonla uyumludur.
• Pilot Göz tutulumu var ise , bir oftalmolog tarafından da muayene edilmelidir.

HİPOTROİDİ

Hipotroidizmin alevli döneminde geçici olarak uçmaya UYGUN DEĞİLDİR.

• Adayın sertifikasyon için değerlendirilmesi, ötroid durumdayken ve ilaçları almakta iken yapılmalıdır.
• AMS tarafından yapılacak yıllık endokrinolojik gözlem gereklidir.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Spirometrik muayene: Class 1 başlangıç muayenelerinde yapılmalı FEV1/FVC <70 in üzerinde ise kişi uzman hekime yönlendirilmelidir

• KOAH olmamalı

• Aktif sarkoidoz bulunmamalı

• Aktif inflamatuvar hastalık bulunmamalı

• Spontan pnemotoraks normale dönmüş olmalı (altta yatan hastalık ve büller varsa yeniden değerlendirilmeli)

• Sleep apne sendromu olmamalı (tedavi sonrasında yeniden değerlendirilmeli)

• Akut astım atagında sistemik steroidler hariç verilen tedavilerle hastanın durumu AMS tarafından değerlendirilir

• Aktif sarkoidoz dışında, sistemik tutulumu olmayan ve sınırlı inaktif lenf nodu tutulumu olan tıbbi tedavi gerektirmeyenler uçuş açısından değerlendirilir.

• Spontan pnömotorakslı olgularda bir yıl sıkı pulmoner takip sonrasında değerlendirilerek uçuş hakkında karar verilir Rekürren olgular uçuşa uygun değil

• Pnomektomi uygun değil, class 1 çoklu pilot veya class 2 de sınırlı olarak

HEMATOLOJİ

Uçuş kapasitesini etkileyecek durumlar değerlendirilmeli

• Orak hücreli anemi: hematokrit < 32 ise uçamaz
• LAP kan hastalığına bağlı ise ALL, AML uçamaz remisyonda ise AMS karar verir
• Kronik lösemi uçamaz iyileşme durumunda AMS karar verir
• Splenomegali (minimal veya altta hastalığın bulunmaması)
• Polisitemi (herhangi bir patoloji gösterilemeyen ve stabil olan olgularda class 1 multipilot ve class 2)
• Koagülasyon bozukluğu (kanama episodları veya önemli kanamaları olmayan olgular)
• Tedaviye uygun olmayan anemiler

  • Uçucu kan bağışı yapabilir mi: Uçuş tabibinin kontrolünde kan bağışında bulunulabilir. Kan bağışından önce ve sonrasında bolca sıvı alınmalı ve 15-20 dakika istirahat edilmelidir. Kan bağışı yapan uçuş ekibinin 24 saat süre ile uçuşuna izin verilmez.

DİABETES MELLİTUS

Diyetle tam olarak kontrol edilebilen bozuk glukoz toleransı varsa ve düzenli olarak kontrol ediliyorsa AMS sertifikasyon düşünülebilir. İnsülin tedavisi gerektiren başvuru sahipleri uçmaya UYGUN DEĞİLDİR.

• Yalnızca diyet ile kontrol edilebilin Tip 2 diyabetliler, en az yılda bir kez yapılacak periyodik muayenelere tabi olarak kısıtlanmamış Sınıf 1 ve Sınıf 2 için UYGUN OLABİLİR.
• Biguanid veya alfa-glukozidaz inhibitörleri tedavisi gerekenler, Sınıf 1 OML veya kısıtlanmamış Sınıf 2 sertifikasyon için UYGUN OLABİLİR, ancak altı ayda bir periyodik olarak takibi gerekir.
• Sülfonilürelerin kullanılması Sınıf 1 için UYGUN DEĞİLDİR; Sınıf 2 OSL için UYGUNDUR.

DİABETES İNSİPİDUS

Her vaka AMS tarafından tam uzman raporları ile bireysel olarak değerlendirilmelidir. Desmopressinle iyi kontrol edilebilen bir kişi ilk kez verilecek Sınıf 2 sertifikasyonu veya Sınıf 1 ve 2 sertifika tekrarı için uygun uzman takibinde olacak şekilde UYGUN olabilir.

GUT HASTALIĞI

Asemptomatik hiperürisemili pilotlar uçmaya UYGUNDUR.
• Akut gut ve tedavisi, tedavinin kesilişinin 24 saat sonrasına kadar geçici olarak uçmaya UYGUN DEĞİLDİR.
• Tofik ve kronik gut artriti hareket kısıtlanmasına, ağrıya, kuvvete ve kullanılan ilaca göre bireysel olarak değerlendirilmelidir.
• Her aşamada NEFROLİTYASİS olasılığı düşünülmelidir.

NÖROLOJİ

• Epilepsi Hastalığı Uçuşa Elverişli Değildir

ORTOPEDİ

• KALÇA HAREKET GENLİKLERİ: KALÇA EKLEMİ UZANMIŞ DURUMDAYKEN EN AZ 90 derece AĞRISIZ FLEKSİYON ARALIĞI GEREKLİDİR

•Yeterli boy ve kol- bacak uzunluğu olmalıdır. 3 cm’den fazla olan EXTREMİTE eşitsizlikleri patolojik kabul edilir. Tüm ekstremiteler fonksiyonel kullanılabilmelidir. Hastalık veya yaralanmaya bağlı önemli sekel bulunmamalıdır.

• Güvenli uçuş görevi için minimum ağrısız DİZ hareket aralığı 90 derece olmalıdır.

• Ayak bileği ve subtalar eklemde ağrısız yeterli hareket aralığı hava aracının emniyetle yönetimi ve kontrolü için esastır.

• Uçakta baş üzerindeki panellerde ve yan konsollarda bulunan kontrolleri çalıştırabilmek için iyi bir omuz hareket aralığı gerekir. Kol baş üzerine kaldırılabilmelidir

• Dirsek hareketlerinin bir kısmı omuz hareketleriyle kompanse edilebilir. Hastanın elini ağzına götürebilmesi yeterli hareket genişliği olarak kabul edilmelidir.

• El ve parmakların fonksiyonel kapasiteleri, hava taşıtında emniyetli uçuş için gereken manipülasyonlar düşünülerek değerlendirilmelidir. Elin 3 ana fonksiyonun da önemli bir bozukluk olmamalıdır.Büyük-kaba cisimleri kavrama, Parmak uçlarıyla, pulpalarla tutma (ince yakalama), Asılma.

• Kemiklerde, eklemlerde, kas ve tendonlarda yapılacak görevin güvenle yerine getirilmesine engel olabilecek, doğumsal veya edinilmiş anomaliler bulunmamalıdır.

GİS

• Dispepsi pankreatit eşlik etsin etmesin tedavi edilmeli bu sürede uçmamalı

• İnflamatuvar barsak hastalığı uçamaz ama sistemik steroid kullanımı gerektirmeyen remisyondaki vakalar kabul edilebilir

• Uçuş kapasitesini etkileyecek herni opere edilmeli

• Yapılan her türlü operasyon sonrasında uçuş açısından değerlendirilmeli, üç ay boyunca uçuş uygun olmayıp sekonder komplikasyon ve rekurrens durumuna göre değerlendirilmeli

• Asemptomatik safra taşları

• Metabolik,endokrin ve beslenme ile ilgili rahatsızlıklarda, Uçuş kapasitesini etkileme durumu göz önüne alınmalı

ALKOL

Alkol Kötüye kullanımı veya bağımlılığı olduğu düşünülen insanlarda:
A. Gamma glutamil transpeptidaz (GGT) İçme problemi olanlarda ortaya konabilen bir karaciğer hasarı olsun veya olmasın yaklaşık %80 artar. Alım ne kadar artarsa GGT yükselişi de o kadar artar.

B. Ortalama korpüsküler volüm (MCV) Alkol bağımlılığı olan kişilerde normal değerlerin yaklaşık %60 üzerine çıkar ve kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Diğer nedenler hariç tutulabiliyorsa yüksek bir MCV değeri aşırı içmenin kuvvetli bir işaretidir. Yoksunluğun ardından değerin normale dönmesi birkaç hafta alır.

C.Kan alkol konsantrasyonu: Yüksek bir düzeyle izole içme epizoduyla kronik kötüye kullanım arasında ayrım yapılamaz. Ama pratik açıdan 80mg/100 ml kan alkol düzeyiyle sarhoş görünmeyen birinin düzenli olarak çok içtiği söylenebilir. Benzer şekilde önceden ayarlanmış tıbbi randevuya > %20 mg kan alkol düzeyiyle gelen birinin içme problemi olduğu söylenebilir.
    İki yıllık belgelenmiş ayık kalma veya ilaç kullanmama döneminden sonra sertifika verilmesi AMS tarafından düşünülebilir. Daha erken bir dönemde ‘multi-pilot’ (Sınıf 1 ‘OML’) veya ‘emniyet uçuş görevlisi’ (Sınıf 2 ‘OSL’) kısıtlamalarıyla yeniden sertifika verilmesi AMS tarafından şunların ardından düşünülebilir:
     (a) en az dört hafta hastaneye yatarak tedavi,
     (b) AMS tarafından kabul edilen bir psikiyartrist tarafından gözden geçirilme,
     (c) Üç ay boyunca devam edecek ve kan testleri ve izleme raporları ile yapılacak gözden geçirme.

18 aylık yeniden sertifikalandırma döneminin ardından AMS tarafından ‘multi-pilot’ (Sınıf 1 ‘OML’) veya ‘emniyet uçuş görevlisi’ (Sınıf 2 ‘OSL’) kısıtlamaları gözden geçirilebilir.
 

ADDİSON HASTALIĞI

Addison hastalığı tespit edilenler uçmaya UYGUN DEĞİLDİR.
• Kortizonun birlikte el altında bulundurulması şartı ile AMS tarafından sertifika tekrarı (Sınıf 1) veya sertifika verilmesi (Sınıf 2) düşünülebilir.
• Bir mülti-pilot tahdidi (Sınıf 1 OML) veya emniyet uçuş görevlisi tahdidi (Sınıf 2 OSL) gerekebilir.

OBEZİTE

BMI(Vücut Kitle İndeksi) = 35 olan başvuru sahipleri ancak aşırı vücut ağırlığının  verilebilecek lisans/lisansların imtiyazlarının emniyetle yerine getirilmesini engelleme olasılığı bulunmaması ve kardiyovasküler risk değerlendirmesinin tatmin edici olması durumunda Sınıf 1 ve Sınıf 2 için UYGUN olarak değerlendirilebilir.


BMI

Erkek

Kadın

Kategori

  <20

<19

Düşük kilo

  20-25

19-24

Normal

  >25-30

>24-29

Fazla kilolu

  >30

>29

Obez

  >40

  >40

Morbid Obez


BMI=Body Mass Index (Vücut Kitle Oranı) = Ağırlık (Kg cinsinden) / Boy (metrekare cinsinden)

 

AKROMEGALİ

Semptomlu GH salgılayan tümörü olan pilot uçmaya UYGUN DEĞİLDİR.

• Tümörün opere edilmesi veya radyoterapiden sonra tam iyileşmenin değerlendirilmesi için kişinin uzun bir süre izlenmesi gerekir.
• Fiziksel değişiklikleri gerilemeyen kişilerin Sınıf 1 veya 2 için “UYGUN” olarak değerlendirilmeleri pek olası değildir.
• AMS tarafından değerlendirilmeye alınmadan önce oftalmik ve endokrinolojik değerlendirme yapılmalıdır.

HİPERPROLAKTİNEMİ

Makroadenomu olan ve bası belirtileri gösteren pilotlar uçmaya UYGUN DEĞİLDİR.

• Uzun süre yan etkileri olmadan ilaç tedavisi gören veya başarılı cerrahi tedavi görmüş olanlar AMS tarafından sertifikasyon için düşünülebilir.
• Yıllık periyodik muayenelerde oftalmik ve endokrinolojik değerlendirmeler yapılmalıdır.

CUSHING SENDROMU

Akut cushing sendromu olan pilotlar uçuş için UYGUN DEĞİLDİR.

• Normal hormon dengesi geri dönünceye kadar GEÇİCİ OLARAK UYGUN DEĞİLDİR.
• AMS tarafından sertifikasyon bir endokrinoloji uzmanının raporuna bağlıdır.

ONKOLOJİ

Malign hastalık bulunmamalı; Tedavi sonrasında Kalıntı ve rezidü doku bulunmamalıdır.

• Tümöre göre uygun zamanda değerlendirilme yapılmalı, Metastaz durumunda uçuş kapasitesi etkilenmemeli Sekel durumunda uzun ve kısa vadeli değerlendirme, Takipler AMS ye göre yapılmalı. ICAO Manual of Civil Aviation Medicine Doc.8984 Kısım 3 Bölüm 15 Malign Hastalıklar içeriğine göre tekrar değerlendirilerek “Kabul Edilebilir Risk” dahilinde olup/olmadığına karar verilmesi gerekmektedir

ÜROLOJİK HASTALIKLAR

Üriner sistem normal olarak uçuştan etkilenmez. Her türlü anomali ilk sertifikanın verilmesinden önce ortaya çıkarılmalıdır.

• üriner sistemlerinde fonksiyonel veya doğumsal hastalık bulunmayacaktır

• Böbreklerin birinde veya ikisinde doğumsal ve yapısal bir anomali “uçuşa uygun değil “şeklinde değerlendirilecektir. Her muayenede mutlaka Tam İdrar Tetkiki yapılacaktır. İdrarda patolojik anlamı olduğu düşünülen hiçbir anormal eleman bulunmayacaktır.

• İdrar ; kan, protein, glikoz içermemelidir. Eser miktarda protein tek başına ise izin verilebilir ancak sonraki muayenelerde takip edilmelidir. Eser miktarda hematüri içinde aynı yol izlenebilir. Ancak sürekliliği durumunda ileri tetkikler gereklidir. Anlamlı proteinüri ve hematüri ileri tetkiklerle çok iyi araştırma gerektirir ve sonuçlar belli olana dek “geçici uçuş men” kararı gerektirebilir

• Üriner Enfeksiyonlar: Tanı ve tedavi süresince “uçuş men” kararı verilmelidir.

• Akut enfeksiyonlar : Uzun tedavi gerektiren ve tedavinin yan etkisi olmadığı durumlarda uçuşa izin verilebilir.

• Kronik enfeksiyonlar : Tekrarlayıcı ve kronik enfeksiyonlar “uçuş men” kararı gerektirir. Tam bir evaluasyon ve iyileşmeyi takiben uçuşa izin verilebilir. Kronik enfeksiyonlar sıklıkla cerrahi olarak düzeltilmesi mümkün anatomik anomalilerle birliktedir ve tam olarak iyileşme sonrası uçuş izni verilir.

• Üriner sistem tüberkülozu: Tam tedavi gerçekleşinceye kadar uçuşa izin verilmez.

• Ürolithiazis saptanan adaya ileri tetkik ve tedavi aşamalarına geçmeden öncelikle “Geçici Uçuş Men” kararı verilmelidir. Uçuş sırasında üriner sistemdeki bir taşın hareketi, renal kolik oluşturma olasılığı ve oluşabilecek renal koliğin şiddeti önceden tahmin edilemez. Uçuş sırasında maruz kalınan değişken “G” kuvvetleri özellikle böbrek taşlarında yer değişikliğine neden olabilir.

• ASEMPTOMATİK TAŞLAR : Adayın habersiz olabileceği, tetkiklerde ortaya çıkan asemptomatik ve komplikasyonsuz taşlarda bir yıl için multi-pilot şartı ile (Sınıf 1 “OML”) veya uçuş emniyet pilotu şartı ile (Sınıf 2 “OSL”) uçuş kararı verilebilir. Bir yıl sonundaki kontrolde “Kısıtlanmamış Sınıf 1 veya Sınıf 2” raporu doktor inisyatifindedir. Ancak bir yıllık takipte taşta büyüme, yer değiştirme veya komplikasyon oluşumu izlenmemelidir.

• REZİDÜEL TAŞ VEYA TAŞLAR : Rezidüel taş veya taşlar ancak tamamen temizlendikten sonra uçuşa engel teşkil etmezler. AMS multi-pilot (Sınıf 1 “OML”) veya uçuş emniyet görevlisi (Sınıf 2 “OSL”) kısıtlamasıyla izin verebilir.

• REKURRENT RENAL KOLİK : İleri tetkik içeren ürolojik konsültasyon uygundur.

•TEDAVİ : Cerrahi yaklaşım Perkutan Nefrolitotomi ve Extra Corporeal Wave Lithotripsi (ESWL), endoürolojik girişimler vardır. Hangi yöntem seçilirse seçilsin uçuş izninin tekrar verilmesi için taş kalmadığından emin olunmalıdır.

Hidronefroz, hidroüreteronefroz ve renal yetmezlik oluşturma olasılığı olan herhangi bir hastalık sekili veya cerrahi sonrası komplikasyonda (özellikle striktür ve kompresyona bağlı obstrüksiyon durumlarında) evaluasyon ve tedaviden önce “Uçuş Men” kararı verilmelidir.

•POLİKİSTİK BÖBREK : Semptomatik polikistik böbrek başlangıçta “Uçuş Men” kararı gerektirir. Asemptomatikse ve tetkiklerde ortaya çıkarıldıysa AMS tarafından dikkatli takiple kısıtlı sertifika verilebilir. Minor derecede semptomlar varlığında yine sıkı takip şartıyla Sınıf 2 sertifika AMS insiyatifindedir.

• MEDÜLLER SÜNGER BÖBREK : Renal kolik atakları, hematüri, enfeksiyon, rekürrent taş oluşumu gibi farklı semptomlarla seyredebilir. Rekürrent taş oluşumu ve renal kolik riski tek mürettebatlı görev raporuna engeldir.

• KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ : Mikroskobik hematüri ve hafif proteinüri durumlarında çoğunlukla gidiş benigndir ve takip altında olmak kaydıyla uçuşa engel teşkil etmezler. Hipertansiyon ve serum kreatinin düzeyi yükselmesi evaluasyon gerektirir ve durum netleşinceye dek uçuşa engeldir. Diyaliz gerektiren KBY kesin”Uçuş Men” kararı gerektirir.

• Üriner sistemle ilgili major cerrahi uygulanan adaya, operasyonun hemen ardından önce hemen 3 ay, daha sonra operasyon etkilerinin uçuş sırasında yetersizlik doğurması olasılığının kesin olmadığının ilgili hastane ile bağlantıyı kesmeden kesin olarak anlaşılmasına dek “Uçuş Men” kararı verilir.

•Üriner obstriksiyonun cerrahi yoldan düzeltilmesi tam iyileşmeyi sağladıysa kısıtlanmamış uçuş izni verilebilir.

• Nefrektomi geçiren kişinin soliter böbreği vücut fonksiyonlarını normal olarak idame ettiriyorsa uçuş izni verilebilir.

• BÖBREK NAKLİ: Transplantasyonlu kişi, renal fonksiyonlarının normal, hipertansiyonun olmadığı ve immün-supressif tedaviye tam uyumlu olması durumunda kısıtlanmış uçuş sertifikası verilebilir. Durumdan emin olmak için operasyon sonrası en az bir yıl “Uçuş Men” kararı uygundur. Kısıtlanmış sertifika verilmesi öncesi kardiyoloji konsültasyonu alınması gereklidir. Belli bir takip döneminden sonra OML/OSL kısıtlı sertifika verilmesi AMS insiyatifindedir. Transplantasyon ilk sertifika için “Uçuşa Uygun Değil” kararı gerektirir.

•ÜROONKOLOJİ : Bu konuda hareket şekli tedaviyi (Cerrahi, Radyoterapi, Onkoloji) sürdüren hastane ile bağlantı halinde olarak belirlenir. Tedavi sonucu uçma iznini tekrar alan çok vaka da mevcuttur.

• DİĞER MAJOR CERRAHİLER : Radikal sistektomi, Radikal prostatektomi, İleal neobladder gibi cerrahiler uygulanan adaylarda karar uzman konsültasyonuyla verilir. Başlangıçta hemen üç ay “Uçuş Men” kararı verilir. Yukarıda adı geçen operasyonlar ilk sertifika müracaatında “Uçuşa Uygun Değil” kararı alır. Böbrek nakli, onkolojik cerrahi ve major cerrahiler sonucu şifa yani tam iyileşme raporla kanıtlansa bile multi-pilot (Sınıf 1 “OML”) veya uçuş emniyet görevlisi (Sınıf 2 “OSL”) kısıtlaması gereklidir.

 

KADIN DOĞUM HASTALIKLARI

Hastaneye Başvurulması Gereken Durumlar:

• Baygınlık, Sersemlik veya Baş Dönmesi
• Bulantı ve Kusma
• Karın Ağrısı
• Baş Ağrısı (Yüksek Kan Basıncı)
• Her Türlü Vajinal Kanama (lekelenme dahil)
• Anemi (Hb 10g/dl Veya Altında)
• Glikozuri Veya Proteinüri
• İdrar Yolları Enfeksiyonu
• 26.haftaya kadar sertifikanın muhafazası için aylık AMS değerlendirmesi gerekir.
• Bu noktadan sonra hormonal ve anatomik yer değiştirme nedeni ile gastrointestinal bozukluk öyle düzeye gelir ki multi–pilot (sınıf 1 ‘OML’) veya uçuş emniyet pilotu (sınıf 2 ‘OSL’) görevlerini bile yerine getiremeyebilir, bu nedenle geçici olarak “uygun değil” değerlendirmesi yerinde olabilir.


Reprodüktif Dönemde Sık Rastlanan Jinekolojik Hastalıklar:

Dismenore: Adet gören kadınlarda sık olup %35-40 oranında rastlanan ve uçuş sırasında %90 sıklığa ulaşan jinekolojik bir problemdir. Bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, sırt ağrısı gibi semptomlar, Ağır formlarda sinirlilik, baş dönmesi hatta bayılma bile görülebilir. OK ve NSAID’larla %90 başarı sağlanır.Vakaların çoğu uçuş görevini yapabilir.

Uterus Myomları: Kadınların %20-25 inde görülen uterusun kas ve bağ dokusundan köken almış, psödokapsüllü, benign ve en sık rastlanan pelvik tümördür. Uterusun 3 tabakası ile olan ilişkisine göre Submukoz, İntramural (interstisiyel) ve Subseröz yerleşime sahiptirler. Vaginal kanama, ağrı, sistisizm ve meteorizm gibi bası semptomları ve infertilite gibi yakınmalarla başvururlar.

Pelvik Enfeksiyonlar: Tubalar, overler ve uterusun komşu dokular ve peritonla birlikte tutulduğu akut veya kronik enfeksiyonlardır.Gelişmiş ülkelerde 10 yıl içinde %20 den %50 lere çıktığı iddia edilmektedir.En sık sebebi cinsel yolla bulaşan hastalıklardır.Klinik semptom ve bulgular; Ağrı ve hassasiyet, Ateş, Vaginal akıntı, Bulantı-kusma, Pelvik kitle, Tekrar pelvik enfeksiyon atağı geçirirler.Tubal infertilite olasılığı artar. Dış gebelik olasılığı normalin 5-6 katına çıkar. Kronik pelvik ağrı görülebilir. Menstruasyon bozuklukları görülebilir.
     TANI: Lokositoz ve sola kayma, Sedim ve CRP artmıştır, Kültür antibiyogram, B hCG,USG, Tomografi, MR, Laparoskopi
    TEDAVİ: Analjezik yada OK’lerle kontrol edilen hafif olgularda uçuş sorun yaratmaz. Prognozun iyi olduğu olgular uçuş görevi yapabilirler. Ayrıca danazol alan vakalarda ilacın yan etkilerini (baş ağrısı, ateş basması, ödem, kilo artışı ve virilizasyon) göz önüne almak gerekir.

Premenstruel Sendrom: Reprodüktif çağlarda %8 sıklıkla görülen, mensten 1 hafta önce başlayan ve bitiminde kaybolan idiopatik semptomlar topluluğudur. Tanısal amaçlı testler yoktur, anamnezle konulabilir. OK’ler, progesteronlar, TCA’lar, anksiyolitikler, SSRI’lar, diüretikler ve NSAI’lar. Uçuş kararı değişkenlik gösterir.

GEBELİK

Pilot performansı ve fetusun sağlığına olan etkileri nedeni ile üzerinde durulması gereken bir konudur. Hipoksi ve radyasyon fetal gelişim üzerinde olumsuz etki yapar. Ticari hava yolları uçaklarındaki 5.000-7.000 ft kabin irtifanın fetus üzerinde olumsuz bir etkisi olmazken, aşırı hipoksinin fetus ölümlerine yol açtığı, gebeliğin ilk ve son 3 ayındaki dekompresyon hastalığının ise bebeklerin düşük ağırlıkta doğmaları ile sonuçlanacağı bilinmektedir.

•A)Sınıf 1 tıbbi sertifika sahipleri veya bunun için başvurunlar da,verilebilecek lisans/lisansların imtiyazlarını emniyetle yerine getirilmesini engelleyebilecek herhangi bir fonksiyonel veya yapısal jinekolojik veya obstetrik durum bulunmayacaktır. B)Tedaviyle düzelmeyen ciddi menstruel bozukluk anamnezi olan başvuru sahipleri”uygun değil”olarak değerlendirilecektir. C)Hamilelik “uygun olmamayı” getirir. Obstetrik değerlendirme tamamen normal bir gebeliği gösteriyorsa başvuru sahipleri 26.gestasyon haftasının sonuna kadar “uygun” olarak değerlendirilebilir. AMS başvuru sahibine ve kendisini takip eden doktora hamileliğin potansiyel önemi komplikasyon hakkında yazılı bir tavsiye mektubu yollar. Sınf 1 sertifika sahipleri multi pilot görevlerle (Sınıf 1 ‘OML’) kısıtlanır. Loğusalık ve gebeliğin sonlanmasının ardından tam düzelme için tatmin edici bir teyidin sağlanması üzerine lisans imtiyazları geri verilebilecektir. D)Majör jinekolojik operasyon geçirmiş olan başvuru sahipleri operasyonun ardından en az 3 ay geçene ve operasyon etkilerinin uçuş sırasında yetersizlik doğurması olasılığının olmadığının anlaşılmasına yetecek kadar süre geçene kadar “uygun değil” olarak değerlendirilecektir. Sertifika sahibi tamamen asemptomatikse ve ikincil komplikasyon veya rekurrens riski minimalse AMS daha erken dönemde yeniden sertifika vermeyi düşünebilecektir.

• Gebelik normal fizyolojik süreç olmasına rağmen majör anatomik ve hormonal değişiklikler getirir ve bunlar yetersizlik riskini artırır.

• Olguların %30 – 40’ında ilk 20 hafta içerisinde kanama veya kramp tarzı ağrılar olur. Bunların %20’si de spontan abortusla sonuçlanır ve çoğunluğu ilk trimestirdedir.

SPESİFİK ENFEKSİYONLAR

Sınıf 1 sertifika adaylarında uçuş emniyeti açısından saptanmış spesifik enfeksiyon bulunmayacaktır. (özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar.) Altta belirtilen enfeksiyonlara özellikle dikkat edilecektir;
• HIV POZİTİFLİĞİ : İlk sertifika müracaatında diskalifiye ettiricidir. HIV Pozitif kişilerin multi-pilot (Sınıf 1 “OML”) veya uçuş emniyet görevlisi (Sınıf 2 “OSL”) görevleriyle uçuş izin tekrarları ancak çok sıkı takiple AMS insiyatifindedir. AIDS ve komplikasyonlarının ortaya çıkışı hemen “Uçuş Men” kararı gerektirir.

GRİP:

HAVADAN TAHLİYESİ GEREKEN HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BULAŞICI HASTALIKLAR:

EBOLA ICAO-WHO CAPSCA Global Symposium

• ENFEKSİYOZ HEPATİT :

• AKUT SFİLİZ: ilk sertifika müracaatında diskalifiye ettiricidir. Tamamen tedavi olanlar ve 1 nci ve 2 nci dönemde iyileşenler için karar AMS insiyatifindedir.

İLAÇLAR

Alınan her türlü ilaç veya narkotik madde uçuş personeli tarafından resmi bir beyan halinde imzalanmalı ve her tıbbi değerlendirmede uçuşa uygunluğu değerlendirme kurulunun başındaki tabibe teslim edilmelidir.
• Çok ilaçlı terapilerin büyük ihtiyatla yaklaşılmasını gerektiren çok katlı yan etkileri olabilir.

• Hafif gastrik şikayetler için antasitler, H2 antagonistleri ve proton pompa inhibitörleri kullanılabilir.

• Akut enfeksiyöz süreç tamamlandıktan sonra önceden başlanmış olan oral penisilin, oksasilin, dikloksasilin, eritromisin, trimetoprim-sulfametoksazol, tetrasiklin, ampisilin, doksisiklin veya sefaleksin tedavisinin tamamlanması.

• En sık yazılan analjezikler yazılma nedenlerine bağlı olarak ve orta dozlarda kullanılmak şartıyla uçuş statüsüyle halen uyumludurlar. Bunlar parasetamol, asetilsalisilik asit, metamizol ve propiyonik asit türevleridir. Sık karşılaşılan bir sorun, bu maddelerin nasal dekonjesyon amacı ile sempatomimetik ve anthistaminiklerle kombine edilmesidir. Böyle bir reçete kesinlikle uçuşla bağdaşmaz. Uçuş sırasında ortaya çıkabilecek kulak veya sinüs blokajı için oksimetazolin veya fenilefrin nazal spreyleri kullanılması. (Bu ilaçlar uçuştan önce de varolan rahatsızlıkların tedavisi için kullanılmalıdır. Hafif veya orta şiddette alerjik rinit, non allerjik rinit veya vazomotor rinit kontrolü için nasal steroid veya kromolin nasal sprey kullanımı. Rinit kontrolü için 7-14 gün gözlem gereklidir. Mevsimsel allerjik rinit kontrolü için loratidin kulanımı.

• İnflamatuvar barsak hastalıklar; topikal mesalazine , oral aminosalisilatlar rektal steroidler kabul edilebilir. Salazosulfapyridine yan etkileri açısından takip edilmelidir. Hemoroidal supozituvarlar kullanılabilir.

• Betabloker; atenolol, metoprolol, bisoprolol başlanma aşamasında kısa süreli olarak uçuş kesilebilir. Bradikardi, hipotansiyon

• Hipertansiyon veya hiperkalsiüri tedavisi için klorotiazid veya hidroklorotiazid kullanımı. Diüretikler; loop diüretikleri uygun değil, tiazid ve spiranolakton kullanılabilir.

• ACE inhleri ve ARB; uçuş periyodu dışında başlanmalı. lisinopril kullanımı (jet haricindeki uçak tiplerinde uçuşuna müsaade edilir).

• Özellikle kalsiyum kanal blokerleri (diltiazem verapamil, nicardipin ve nitrendipine) kronik hipertansiyonlu uçucu gebelerin ayakta tedavisinde yegane seçenektir.

• Antikoagülan kullanılamaz, düşük doz antiplatelet tedavi verilebilir

• Antihistaminikler; non sedatifler ve topikaller kullanılabilir

• Antitussifler; opioid içerenlerin kullanımı uygun değil

• mukolitikler,; karbosistein kullanılabilir

• Levotiroksin, karbimazole, PTU

• Hiperlipidemi kontrolü için kolestiramin gibi resin bağlayıcı ajanların kullanımı.Kolestiramin GİS intoleransına dikkat edilmeli

• HMG-CoA redüktaz inh ve fibratların yan etkileri takip edilmeli

• Nicoret veya transdermal nikotin kullanımı. En az 72 saat uçuş kesilerek denenmelidir, bupropion kullanılmamalı

• İnsülin kullanımı pilotaja engel

• Oral antidiyabetik ilaç kullanımı uçuşa engel olup seçilmiş vakalarda biguanidler ve alfa glukozidaz inhibitörleri multipilot class 1 ve class 2 de sınırlı, Sülfanilüreler class 2 de kabul edilebilir

• Gut veya hiperürisemi tedavisi amacıyla probenesid ve allopürinol kullanımı dikkatli olunmalıdır

• Antikolinerjik, barbitürat veya diğer sedatiflerle kombine olmayanları güvenle kullanılabilir.

• Günde bir taneyi aşmayan Vitaminler ve Demir PreparatlarıKullanımında sakınca yoktur ancak suiistimal halinde yan etkileri olabileceği için devamlı kullanılabilir hale gelmemesine dikkat edilmelidir.

• Uçucular lokal veya regional (diş) anesteziden sonra en az 8 saat, Genel, spinal veya epidural anesteziden sonra en az 48 saat uçamaz.

• Hassas görev programındaki uçucular ketamin kullandıktan sonra en az 3 hafta süreyle uçamazlar.

Diyet destek ürünlerinin kullanılması: Uçuş tabipleri ürünü değerlendirirken katkı maddelerinin uçuşa etkisini göz önüne almalıdırlar.

• Tüberkülin pozitif fakat aktif tüberkülozu olmayan kişilerin tedavisi için izoniazid kullanımı. İlaca başlarken 7 gün uçuş kesilerek denenir.

• Hafif afebril diare vakaları için bizmut subsalisilatlar ve Beş gün süreyle günde iki kez 100mg doksisiklin hafif diare tedavisinde kullanılabilir. Doksisiklin intikal personelinde diare profilaksisi amacıyla da kullanılabilir. İntikal süresince ve intikal sonrası 2 gün günlük 100 mg doksisiklin kullanılmalı; toplam kullanım süresi iki haftayı geçmemelidir.

• Malaria profilaksisi amacıyla klorokin fosfat, primakin fosfat, veya doksisiklin (100mg/gün) kullanımı. İlk dozun uçuş olmadığı dönemde denenmesi önerilir.

• Kimyasal ajan profilaksisinde pridostigmin kullanımı. İlk dozun uçuş olmadığı dönemde denenmesi önerilir.

• Uçuş eğitim programları sırasında hareket hastalığı için efedrin veya dextroamfetamin ile kombine edilerek veya tek başına skopolamin kullanımı. Solo uçuşlar sırasında izin verilmez.

• Oral kontraseptifler, implante yavaş salınımlı progestin preparatları, enjektabl uzun etkili progestinler (yalnızca kontraseptif olarak), replasman tedavisi olarak progestinli veya tek başına östrojen. Bu ilaçların kullanımında minimum 28 gün uçuş kesilerek kontrol edilir. Doz değişikliklerinde yine 28 gün uçuş kesilip kontrol gerekir.

• Uçucuların niasin kullanımına izin verilmez.

• Vajinit asemptomatik hale geldikten sonra tedavi için vajinal krem veya supozituvarların kullanılabilir.

• Cilt antiseptikleri, topikal antifungaller, %1’lik hidrokortizon krem (daha potent olanlar özel izin gerektirir), uçuş faaliyetini veya uçuş teçhizatının giyilmesini engellemeyen cilt hastalıkları ve küçük yaralar için benzoil peroksit. Topikal asiklovir kullanılabilir.

• Glokom kontrolü amacıyla yalnızca topikal kullanımlık olmak üzere başka ajanlar eklenmeden epinefrin türevleri veya betabloker (timolol, levobunolol, betaxolol) kullanımı.

• Sprue tedavisinde folik asit kullanımı

• Rekurren, ankomplike duodenal ülser önlenmesi amacıyla sukralfat (günde tek doz 1g) kullanımı. En az 7 günlük gözlem gerekir.

• Fungal enfeksiyonların tedavisi amacıyla bir yıl içinde tekrar kullanılmaması kaydıyla griseofulvin kullanımı. Dört hafta uçuş kesilerek denenmelidir.

• İnfertilite tedavisinde klomifen sitrat kullanımı.