Çevre

Lorem ipsum dolor sit amet.

CORSIA (Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 06/10/2016 tarihinde uluslararası havacılıktan kaynaklanan CO2 emisyonlarını sınırlamak için küresel, piyasaya dayalı bir önlem olan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şemasını (CORSIA) kabul etmiştir. CORSIA, 2020'den itibaren uluslararası havacılığın CO2 emisyonlarını sabit tutmayı hedeflemektedir. Bu amaçla uçak işleticilerinin CO2 emisyonlarını proje kredileri (ofsetler) ile dengelemelerini öngörmektedir.

ICAO'nun CORSIA ile ilgili Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları(SARP) içeren Annex 16 Cilt IV dokümanı,
  • idari gereklilikleri,
  • izleme, raporlama ve doğrulama kurallarını (MRV kuralları) ve
  • dengeleme yükümlülüklerinin miktarının hesaplanmasını içermektedir. 

Çevresel Teknik El Kitabı (Doc 9501), Cilt IV - Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şemasına Uyum Sağlanmasına Yönelik Prosedürler dokümanı
SARP'lerin uygulanması için kullanılacak kılavuz materyaldir. Belge yasal olarak bağlayıcı değildir ancak ayrıntılı bilgileri, pratik örnekleri ve ilgili şablonları içermektedir.
Ayrıca, beş CORSIA Uygulama Öğesi vardır. Bunlar Annex 16 Cilt 4’te atıfta bulunulan referans öğeler olup şemanın kurallarının yerine getirilmesinde önem teşkil eden belgelerdir. Belgelerin tamamına ICAO CORSIA internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’de CORSIA’nın uygulanmasında yetkili kurum Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür.

Uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Talimatın uygulamasında yararlanılacak Türkçe belgeler aşağıda yer almaktadır:
Çevre Birimi
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Deniz KAYMAK
Tel (312) 203 61 02
Faks (312) 212 46 84

Yeşil Havaalanı Projesi

Gürültü Haritaları

İstatistikler