Stratejik Plan

MİSYON
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü “Türk Sivil Havacılığının güvenirliğini sağlamak ve sürdürülebilir gelişimine hizmet etmek” misyonu ile hareket eder.

VİZYON

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü “Sivil Havacılık Alanında Güçlü, Özerk ve Katılımcı Kurumsal Yapıya, Küresel Düzeyde Etkin ve Saygın Konuma Sahip Olmak” vizyonu ile ideal geleceğine doğru yol alır.

3.3. TEMEL DEĞERLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için
“Topluma Hizmet”
“Başarı Arzusu”
“Emniyet”
“Dürüstlük”
“Yanıt Verebilme”
temel değerleri geleceğine rehberlik eder.


KALİTE POLİTİKASI
Sivil Havacılığın uçuş emniyet ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimi esaslarına bağlı, mükemmelliği hedefleyen bir anlayış içerisinde tüm paydaşlara açık, katılımcı, etik ilkelere bağlı, sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik, etkin ve saygın bir sivil havacılık yönetim hizmeti sunmak.

STRATEJİK PLANIMIZ