Havaalanlarında Çevre Yönetimi (SHY-ÇEVRE) Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır

31 Ocak 2021
Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması, bu işletmelerin havaalanlarında olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi ve kontrolü ile doğrulayıcı kuruluş ve denetim kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Havaalanlarında Çevre Yönetimi (SHY-ÇEVRE) Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. Taslak Yönetmelik ile ilgili görüşlerinizi 12.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar iletebilirsiniz.

Kamuoyuna duyurulur.

Taslak Yönetmelik İçin Tıklayınız

Görüş Formu İçin Tıklayınız