SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havacılık Personeli - Mevzuat

Pilot, hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan sevk ve idaresini üstlenen kişidir. Ticari veya Hususi amaçlarla pilot lisanslarını almadan önce kişiler, kendi sınıflarına uygun Sağlık Sertifikalarını almak zorundadır. Türkiye' de Uçucuların sağlık standartları Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED)  ve ICAO (International Civil Aviation Organisation) Annex 1 ile belirlenmektedir.

Kabin Ekibi Üyesi Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) talimatına ve Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – EK.1 genelgesine göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Hava trafik kontrolörleri (ATC),  Dispeçerler (Uçuş Harekat Uzmanı) Lisans Yönetmeliğinde (SHY-UHU) belirtilen Uçuş Harekat Uzmanları hariç olmak üzere SHT-MED mevzuat ve eklerinde geçmeyen diğer havacılık personelinden aksi belirtilmedikçe AeMC’ler ile bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren AME ve yetkili tabiplerden alınacak fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her beş (5) yılda bir yenilenir.

1. Formlar , Hava Sağlık Birimi Hizmet Tarifesi Ödeme Ekranı
2. Başvuru Prosedürleri ve Süreç
3. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri - Liste Hali için Tıklayınız,  Haritada göster
4. İtiraz Muayene Merkezleri
5. Mevzuatlar:


  - CABIN OPERATIONS SAFETY BEST PRACTISE GUIDE