SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

SHY-6C Yönetmeliği Yayımlanmıştır

11 Ocak 2016
Amatör havacılık faaliyetlerine, bu faaliyetlerde kullanılacak hava araçlarına, faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilere ilişkin usul ve esasları belirleyen Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY – 6C) 09/01/2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup 8/3/1987 tarihli ve 19394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çok Hafif Hava Araçları İşletme Yönetmeliği (SHY-6C) yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…