SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havacılık Güvenliği Personel Sınavları


Havacılık Güvenliği Personel Sınavları, Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgisayarlı sınav sistemiyle Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep ve İstanbul’da belirlenmiş olan sınav merkezlerinde yapılır.

PPL Sınavları

PPL Sınavları, Genel Müdürlüğümüz tarafından; Hava Hukuku, Hava aracı Genel Bilgisi, Uçuş Performans ve Planlaması, İnsan Performans ve Limitleri, Meteoroloji, Seyrüsefer, Operasyon Usulleri, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri konularında seviye derecelendirmesi ile oluşturulan Soru Bankasından bilgisayar programı aracılığıyla random olarak alınan sorularla, sınavlar Uçuş Eğitim Organizasyonlarında Genel Müdürlüğümüz gözetiminde yapılır. 

Toplam sınav süresi 6 saati geçmeyecek ve en az 120 soru olacaktır. Sınavda geçer not 100 üzerinden 75’tir. Teorik sınavların tümü sınavların başladığı tarihten itibaren 18 aylık sürede tamamlanmış olmalıdır. Bu sonuçlar hususi pilot lisansı almaya esas teşkil etmek üzere 24 ay süre ile geçerli kabul edilir.

Uçuş testi Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol pilotu tarafından yapılır. Aday, Genel Müdürlüğümüzün incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer. Yetenek testinde başarısız olunmasına müteakip ilave eğitim şartı istenebilir. Testin tüm bölümlerinden iki defa başarısız olunması durumunda, Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek ilave eğitim alınacaktır. Girilecek yetenek testleri hususunda sayı kısıtlaması yoktur.


Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Beyhan KOÇ
e-posta beyhan.koc(at)shgm.gov.tr
Tel (312) 203 62 27

Havacılık Güvenliği Eğitmen Sınavları

Havacılık Güvenliği Eğitmen Sınavları(Kurs 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17), Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgisayarlı sınav sistemiyle Ankara’da bulunan sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir.

1-  Havacılık Güvenliği Eğitmen Sertifikası için sınava girecek adayın çalıştığı Kurum,  Genel Müdürlüğümüz BYS sistemi üzerinde yetkili ise;

SHT-17.2’de (Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı) belirtilen vasıflara sahip Havacılık Güvenliği Eğitmen Adayları için Genel Müdürlüğümüz hizmet tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair dekontun, Aday Bilgileri formunun(excel formatında) ve Kontrol Formunun(pdf formatında) doldurarak hgdegitim(at)shgm.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2- Bireysel Başvuru yapacak olan adaylar, başvurularını SHT-17.2’de belirtilen belgeler ve kontrol formu ile birlikte resmi yazı (hangi kurs sınavlarına gireceklerini de ifade ederek) ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.
 
 
Başvurular, aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında yapılmalıdır, aksi takdirde başvuru reddedilecektir.
Yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, Havacılık Güvenliği Eğitmen Sertifikalarını alabilmeleri için SHT-17.2’de belirtilen belgeleri BYS (Bilgi Yönetim Sistemi https://otomasyon.shgm.gov.tr/shgmSeam/) uygulamasına yükleyerek sertifika alma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 
Başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ATPL Sınavları


Sınavlar Genel Müdürlüğümüz merkez binasında yapılmakta olup, İngilizce dilinde aşağıda yer alan 14 adet sınavdan oluşmaktadır. ATPL Pilot Sınav Randevuları, Sınav Rezervasyon Sistemi(SRS) üzerinden alınmaktadır. ATPL Pilot Sınavına girmek isteyen adaylar sınav randevularını ve ders başı ücret ödemelerini internet üzerinden yapabilmektedirler. Geçmiş dönemde Genel Müdürlüğümüze gönderilen ATPL Pilot Sınavları için Başvuru Formunun gönderilmesine gerek kalmamıştır.

ATPL DERSLERİ

010 Hava Hukuku ve ATC Usulleri

033 Uçuş Planlama ve İzleme

070 Operasyon Usulleri

021 Gövde/ Uçak Sistemleri/ Motor

040 İnsan Performansı ve Limitleri

081 Uçuş Prensipleri

022 Alet/Elektronik

050 Meteoroloji

091 VFR Haberleşme

031 Ağırlık ve Denge

061 Genel Seyrüsefer

092 IFR Haberleşme

032 Performans

062 Alet Seyrüsefer

 


ATPL sınav süreci devam eden veya sınavlara yeni başlayacak olan tüm adayların internet üzerinden sınav başvurusu yapabilmeleri için aşağıda isimleri yer alan Uçuş Eğitim Organizasyonlarına ve üniversitelere Kimlik numaraları ile şahsen başvuru yaparak bir defaya mahsus Sınav Rezervasyon Şifresi almaları gerekmektedir. Adayların Sınav Rezervasyon işlemleri yapılabilmeleri için yetkili merkezlerden aldıkları bu şifreler ile sistemi kullanabileceklerdir.

Sınav Randevuları daha önce ilan edilen rezervasyon başlangıç tarihlerinin ilk günü saat 10.00'da başlayacak olup rezervasyon son günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabilecektir.
Adaylar randevu tarihlerinin son gününe kadar yalnızca 2 defaya mahsus rezervasyon gün-saatlerinde değişiklik yapabilirler.

Adaylar, istedikleri gün istedikleri sınavı seçebilirler. Sınav günleri arasında bir kısıtlama konulmamıştır.
Sınav rezervasyonları belirlenen tarih aralıklarında http://srs.shgm.gov.tr/ adresinden yapılabilecektir.

Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Korhan YÜCE
e-posta korhan.yuce(at)shgm.gov.tr
Tel (312) 203 60 94
Faks (312) 212 46 84

Hava Trafik Kontrolörü Sınavları

Sınavlar Genel Müdürlüğümüz merkez binasında gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşların talebi ile sınavlar gerçekleştirilir.


Belgelenmiş hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın yapılacak 3 lisans veya lisansın alınmasını takiben yapılacak 3 derece sınavına girmeyen veya bu sınavlarda toplam üç defa başarısız olanlar, hava trafik kontrolörü lisansı alma hakkını süresiz kaybeder ve kişinin öğrenci hava trafik kontrolörü sertifikası da iptal edilir.

Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı dışında meydan kontrol hizmeti veren diğer sivil hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından istihdam edilen personelin ilk derece sınavları ve takip eden derece yenileme sınavları Genel Müdürlük ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından yapılır.

Hava Trafik Yönetimi Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Tel  (312) 203 60 18
Faks (312) 212 46 84
e-posta hss@shgm.gov.tr

Tarayıcı Personel Sınavları

Tarayıcı Personel Sınavları, Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgisayarlı sınav sistemiyle Ankara, Antalya ve İstanbul’da belirlenmiş olan sınav merkezlerinde yapılır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz gerek görmesi halinde veya kuruluşların yazılı talebi üzerine uygun gördüğü yer ve zamanda mobil sınav yapabilir.

TPSS sınavına girecek adayların sınav öncesinde bilgisayar destekli sınav sistemine alışmaları amacıyla hazırlanan deneme yazılımını hazırlanmıştır. Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

TPSS ADAY BİLGİ FORMU formatı değiştirilmeden doldurulup sınava müracaat ederken hgdegitim(at)shgm.gov.tr adresine açıklama kısmında takas numarası bulunan dekontlar ile gönderilmesi gerekmektedir.
Havacılık Güvenliği Dairesi
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Orçun ŞAHİN
Tel (312) 203 60 47
Faks (312) 212 46 84

ATSEP Sınavları

Sınavlar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara, Antalya ve İstanbul’da belirlenmiş olan sınav merkezlerinde yapılmaktadır.  Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans Ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde (SHY-ATSEP) öngörülen şartları sağladığını belgelendiren ve temel eğitim programına alınan personele, ilgili eğitim kuruluşu veya hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının başvurusu üzerine ilk olarak asistan ATSEP ve sonrasında Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olunması durumunda ATSEP lisansı verilmektedir.

Hâlihazırda ATSEP temel ve yeterlilik eğitimleri DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Diğer hizmet sağlayıcıların ve Üniversitelerin de SHY-ATSEP yönetmeliği kapsamında eğitim vermeleri imkânı bulunmaktadır.

Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans Ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde (SHY-ATSEP) öngörülen şartları sağladığını belgelendiren ve temel eğitim programına alınan personele, ilgili eğitim kuruluşu veya CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcısının başvurusu üzerine Asistan ATSEP sertifikası Genel Müdürlüğümüz tarafından verilir.

ATSEP lisansı sahibi olmak isteyen personele bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamış olması koşulu ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak sınavda başarılı olan adaylara ATSEP lisansı verilir.

ATSEP lisanslı personelin yeterliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili kayıtlar CNS/ATM hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir

Haberleşme ve Hava Trafik Sistemleri Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Tel  (312) 203 60 22
Faks  (312) 212 46 84
e-posta  hss@shgm.gov.tr

Dispeç Sınavları


Dispeç Sınavları, Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara, Antalya ve İstanbul’da belirlenmiş olan sınav merkezlerinde yapılır. 

Uçuş harekât uzmanı lisans sınavları her takvim yılı içerisinde dört kez yapılır ve sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sınav yerleri Ocak ayı içerisinde internet sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulur. Sınav soruları, sınav komisyonu tarafından uçuş harekât uzmanı soru bankasından seçilir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş olan Eğitim Organizasyonlarında uçuş harekât uzmanı eğitimini başarıyla tamamlamış olan adaylar teorik ve uygulama sınavlarına girebilir.” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.


Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Korhan YÜCE
Tel (312) 203 60 94
Faks (312) 212 46 84