SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı

Uçuş Operasyon Müdürlüğü

FR.28 Wet-Lease Kontrol Listesi
FR.29 Özel Yetki Onayı Kontrol Listesi
FR.30 Balon İşletme Ruhsatı Ön İzin Kontrol Listesi
FR.31 Balon Asıl Ruhsat Kontrol Formu
FR.32 Hava Yolu Ön izin Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.33 Hava Taksi Ön İzin Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.34 Hava Taksi Asıl Ruhsat Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.35 Hava Yolu Asıl Ruhsat Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.36 İşletme Ruhsatı Başvuru Formu
FR.37 Genel Havacılık İşletme Ruhsat Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.38 Filoya Hava Aracı İlavesi Başvuru Kontrol Formu
FR.39 Görev Dağılım Listesi
FR.40 Denetleme Planı
FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.42 Yer Eğitim Birimi Kontrol Formu
FR.45 Slot Tahsis Beyanı
FR.46 Sim. Başvuru Formu (Yeni Hali)
FR.47 Kabin Yol Boyu Kontrol Listesi
FR.51 Balon Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
FR.53 NAT-HLA Başvuru Kontrol Listesi
FR.54 İşletme El Kitabı Bölüm A Kontrol Listesi
FR.55 CL PARTB
FR.56 CL PARTC
FR.57 CL PARTD
FR.58 CL CCM
FR.59 CL CCTM
FR.60 CL SMM
FR.61 CL CMM
FR.62 Yangın Söndürme Helikopterleri Kontrol Formu
FR.79 Uçuş Mürettebat Belgesi Başvuru Formu
FR.84 Ekip Planlamadan Sorumlu Yönetici Personel Başvuru Formu
FR.89 Kabinden Sorumlu Yönetici Personel Başvuru Formu
FR.91 Gayrifaal Ekipman İzin Formu
FR.95 RNP AR APCH Başvuru Kontrol Listesi
FR.97 EFB Yetki Temdit Kontrol Formu
FR.98 RVSM Başvuru Kontrol Listesi
FR.99 SHY-6AÇH RUHSAT KONTROL FORMU
FR.100 DRY-LEASE IN Başvuru Formu
FR.101 DRY-LEASE OUT Başvuru Formu
FR.102 Mali İşlerden Sor. Yön. Per. Bşv. Frm.
FR.107 İşletici-Organizasyon Tarafından Düzenlenen Altmoc Form
FR.113 Hızlandırılmış ETOPS Onay Planı CL
FR.114 ETOPS Başvuru Kontrol Listesi
FR.115 PBCS Başvuru Kontrol Listesi
FR.123 Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitimi Kuruluşu Başvuru Formu
FR.125 Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Eğitimden Sorumlu Yetkili Personel Başvuru Formu
FR.127 Uçuş Operasyon Muafiyet Talebi Başvuru Formu
FR.128 SPO PART A
FR.129 SPO PART B
FR.130 SPO PART C
FR.131 SPO PART D
FR.132 ETOPS Onayı Gerekmeksizin Sapma Süresinin Yükseltilmesi Başvuru Kontrol Listesi
FR.133 Demo İntikal Uçuş İzni Kontrol Formu
FR.134 Hisse Devri Başvuru Formu
FR.135 CAT.POL.H.225 Kamu Yararına Olan Bir Alana veya Alandan Yapılan Helikopter Operasyonları Onayı
FR.136 CAT.POL.H.305 Emniyetli Mecburi İniş Kabiliyeti Olmadan Yapılan Helikopter Operasyonları Onayı
FR.137 CAT.POL.H.420 Yoğun Yerleşim Alanları Dışında Riskli Bölgeler Üüzerinde Yapılan Operasyonlar İçin Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.138 HEMS Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.139 HHO Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.140 HOFO Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.141 NVIS Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.142 SPA.PBN.105 Helikopter Operasyonları İçin RNP 0.3 Onayı Kontrol Formu
FR.143 Artırılmış Yatış Açıları Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.144 Kısa İniş Operasyonları Başvuru Kontrol Formu
FR.145 Dik Yaklaşma (Steep Approach) Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.146 SET-IMC Tek Motorlu Uçakların Onay Kontrol Formu
FR.147 ORO.SPO.110 Yüksek Riskli Ticari Özel Operasyonların Yetkilendirilmesi Başvuru Formu
FR.148 ORO.SEC ve CAT.IDE.H Uyumluluk Kontrol Listesi
FR.149 ORO.SEC ve CAT.IDE.A Uyumluluk Kontrol Listesi
FR.154 Özel Operasyonlara (SPO) İlişkin Rehber Doküman
FR.01 Uçuş İşletme Denetimi Kontrol Formu
FR.02  Balon İşletmeleri Denetimi Kontrol Formu
FR.03 Dispeç Birim Denetimi Kontrol Formu
FR.04 Ekip Planlama Denetimi Kontrol Formu
FR.05 Emniyet Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.06 Kabin Simülatör Denetimi Kontrol Formu
FR.07 Kabin Eğitim Denetimi Kontrol Formu
FR.08 Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Kontrol Formu
FR.09 Kabin Hizmetleri Birimi Kontrol Formu
FR.10 Uyumluluk İzleme Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.11 Mali Denetim Kontrol Formu
FR.12 Organizasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.13 Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.14 Uçuş Eğitim Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.15 Yer İşletme Birim Denetimi Kontrol Formu
FR.16 Ön Denetim Raporu
FR.17 Denetim Raporu
FR.18 Düzeltici İşlemler Raporu
FR.19 Ek Değerlendirme Raporu
FR.20 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.21 Sorumlu Müdür Kontrol Formu
FR.22 Uyumluluk İzleme Yöneticisi Kontrol Formu
FR.23 Emniyet Sistem Yöneticisi Kontrol Formu
FR.24 Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi Kontrol Formu
FR.25 Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel Kontrol Formu
FR.26 Eğitimden Sorumlu Yönetici Personel Kontrol Formu
FR.27 Yer İşletmeden Sorumlu Yönetivi Personel Kontrol Formu
FR.43 Wet Lease ve Kısa Süreli Wet Lease Kont. Formu
FR.44 Habersiz Kabin Yol Boyu Kontrol Formu (Teknik Denetçiler İçin)
FR.52 Düşük Görüş Operasyonları (LVO) Kontrol Formu
FR.63 El Kitabı Uyumluluk Listesi
FR.64 On The Job Traınıng Of Foi Examıner Pılot Inspector
FR.65 Denetçi Değerlendirme Formu
FR.66 Teknik Denetçilik Onay Kontrol Formu
FR.67 EFB Operasyon Bakım Koordine Formu
FR.69 Kokpit Yolboyu Kontrol Listesi
FR.70 Simülatör Denetleme Kontrol Formu
FR.75 DGR Taşıma Onayı Başvuru Formu
FR.85 EFB Bulunmayan Havataksi Performans Denetimi Kontrol Formu
FR.86 Havataksi Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.87 Havayolu Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.88 Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.90 İzole Havaalanı Kontrol Listesi
FR.103

EFB Yetkisi Paperless Kullanımına Geçiş Kanıtlama Uçuşu Kontrol Formu

FR.108

Hava Taksi ve Genel Hav. Ekip Plan. Bir. Den. Kont. Fr.

FR.112

Genel Havacılık Uçuş Operasyon Denetimi Formu

FR.116

Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi (FRMS) Uyumluluk Kontrol Listesi

FR.120

Kontrol Uçuşları Denetleme Formu

FR.122

ÇHHA Ticari Uçuş Operasyon Denetimi Formu

FR.124

Covid-19 Denetimi Kontrol Formu

Sağlık Birimi

Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü

FR.21 EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Yetki Belgesi ve ICAO Lisanslı Pilotlar İçin Validasyon Belgesi Başvuru ve Kontrol Formu
FR.22 Dispeç Başvuru Formu
FR.25 ATO Başvuru Formu
FR.27 Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonu DTO Beyannamesi
FR.28 Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans Çevrilmesi Başvurusu Formu
FR.101 Öğrenci Pilot Lisansı Başvuru Formu
FR.110 Hafif Hava Aracı Pilotu Lisansı LAPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.111 Hususi Pilot Lisansı PPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.121 121 JAR-FCL Aletli Uçuş Yetkisi IR(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.131 131 JAR-FCL Ticari Pilot Lisansı CPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.141 Tek Pilotlu Uçak Tip/Sınıf Yetkisi Başvuru ve Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu
FR.142 Tek Pilotlu Uçak Tip/Sınıf Yetkisi Başvuru ve Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu (Deniz)
FR.161 JAR-FCL Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı ATPL(A) Başvuru Formu
FR.162 ATPL-MPL Tip Yetkisi İçin Yetenek Testi Yeterlilik Kontrolü Başvuru ve Sonuç Formu
FR.171 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi FI(A) / IRI(A) / CRI(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.172 172 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi FI(A) / IRI(A) Temdit ve Yenileme Formu
FR.173 Kontrol Pilotu Yetkilendirme Kabul Testi / Kontrolü
FR.174 Tip Yetkisi Öğretmenliği TRI(A) / Sentetik Uçuş Öğretmenliği SFI(A) Başvuru Formu
FR.211 JAR-FCL Hususi Pilot Lisansı PPL(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.221 JAR-FCL Aletli Uçuş Yetkisi IR (H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.231 JAR-FCL Ticari Pilot Lisansı CPL(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.241 Tek Pilotlu Helikopter Tip Yetkisi Başvuru ve Eğitim/Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu
FR.271 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi - FI(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.- -

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı


FR.02  145 Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2F F Bakım Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2M Sürekli Yönetim Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2Y Yabancı 145 Kuruluşu Başvuru Formu
FR.3Y Yabancı SHY 145 Yetki
FR.8 Uçuşa Elverişlilik Başvuru Formu
FR.19A SHY-66 Lisans Tanzimi
FR.19B SHY-66 Lisans Kategori İlavesi
FR.19C SHY-66 Lisans Tip İlavesi
FR.19D SHY-66 Lisans Temdit
FR.19E SHY-66 Lisans Kayıp
FR.19F SHY-66 Kredilendirme
FR.19G SHY-66 Lisansına Dönüşüm
FR.19H SHY-66 Sınırlama Kaldırma
FR.21 Özel Uçuş İzni Başvuru Formu
FR.30 Tip Sertifikası Başvuru
FR.31 Büyük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.32 Küçük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.33 Tamamlayıcı Tip Sertifikası (STC) Başvuru Formu
FR.34

Türkiye Teknik Standart Usulleri (TTSU) Yetkilendirmesi Başvuru Formu

FR.37 ÖUİ Uçuş Koşulları Onayı Başvuru Formu
FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.43 Gürültü Sertifikası Başvuru
FR.50 SHY-21 Üretim Organizasyonu Onayı Başvurusu
FR.51 SHY-21 Üretim Organizasyonu Onayı Kapsamı ve Koşullarında Önemli Değişiklik ya da İlave Başvurusu
FR.60

SHT-21 Altbölüm F’ye göre Üretim için Anlaşma Başvurusu

FR.80

Tasarım Organizasyonu Onayı Başvuru Formu

FR.81

Tasarım Kuruluşuna Alternatif Prosedür Onayı Başvuru Formu

FR.82

Tasarım Organizasyonu Onayında Önemli Değişiklik İçin Başvuru

FR.166A1

Kategori A1 Temel Deneyim Defteri

FR.166A2

Kategori A2 Temel Deneyim Defteri

FR.166A3 Kategori A3 Temel Deneyim Defteri
FR.166A4  Kategori A4 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.1 Kategori B1.1 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.2 Kategori B1.2 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.3 Kategori B1.3 Temel Deneyim Defteri
FR.166B1.4 Kategori B1.4 Temel Deneyim Defteri
FR.166B2 Kategori B2 Temel Deneyim Defteri
FR.167 Kredilendirme Raporu
FR.201 Bakım Kuruluşu El Kitabı Kontrol Formu
FR.212 ÜOO Uygunluk Kontrol Listesi
FR.222 Modifikasyon Başvuru
FR.224 Donatım Ön Beyan
FR.292 SHT-66U Başvuru Formu
FR.293 Hava Aracının Bakım Programı Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.294 Yetkili Denetim Kuruluşu Yetkilendirmesi / Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.295 Hava Aracı, Motor, Pervane İthali Başvuru Kontrol Formu
FR.297 SYK  (SHY-M) İlk Onay / Yetki Değişikliği Talebi İnceleme ve Denetleme Tarihi Verilmesi Başvuru Kontrol Formu
FR.299 Sürekli Uçuşa Elverişlilik El Kitabı Revizyonu İnceleme ve Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.301 Hava Araçlarına Gürültü Sertifikası Verilmesi Başvuru Kontrol Formu
FR.302 SHY-145 Ön izin Başvuru Kontrol Formu
FR.303 SHY-145 İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.304 SHY-145 Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.305 SHY-145 Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.306 SHY-145 Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.307 SHY-145 BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.308 SHY-145 CS Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.309 SHY-145 Kabiliyet Listesi Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.310 SHY-145 Hat Bakım İstasyon Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.311 SHY-145 Prosedürden Sapma Başvuru Kontrol Formu
FR.312 SHY-145 SMS El Kitabı Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.313 Yabancı Bakım Kuruluşu İşbirliği Başvuru Kontrol Formu
FR.314 F Bakım Kuruluşu İlk Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.315 F Bakım Kuruluşu Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.316 F Bakım Kuruluşu Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.317 F Bakım Kuruluşu Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.318 F Bakım Kuruluşu BKEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.319 SHT-NDT İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.320 SHT-NDT Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.323 SHT-NDT EKTMEK Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.324 SHT-TEDARİK İlk Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.325 SHT-TEDARİK Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.326 SHT-TEDARİK  Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.327 SHT-TEDARİK Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.328 SHT-TEDARİK El Kitabı Onay Başvuru Kontrol Formu
FR.329 Donatım ve İşletim Malzemeleri Yıllık İzni  Başvuru Kontrol Formu
FR.330 Kullanılmış Sivil Havacılıkta Kullanılan Parçaların Teknik Uygunluğu Başvuru Kontrol Formu
FR.333

SHY-M Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu

FR.334

Amatör Yapım Hava Aracı Başvuru Kontrol

FR.335

Özel Uçuş İzni Başvuru Kontrol Formu

FR.337 Üretim Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.338 Tasarım Kuruluşları Başvuru Kontrol Formu
FR.360 İHA Emniyet Beyanı Formu
FR.361 Yetkili Denetim Kuruluşu (Amatör Yapım Hava Araçları) Başvurusu Kontrol Formu
FR.362 İHA Özel Uçuş İzni Kontrol Formu
 

Uçuşa Elverişlilik Koordinatörlüğü

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sertifikasyon Koordinatörlüğü

 FR.01 Onaylı Çıkış Sertifikası
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Onaylı Bakım Kuruluşları Koordinatörlüğü

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bakım Personeli Lisanslandırma ve Eğitim Koordinatörlüğü

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Havaalanları Daire Başkanlığı

FR.01 Ön İzin Kontrol Listesi (Yer Hizmetleri için)
FR.02  Ön İzin Kontrol Listesi (Havayolu ve Özel Güvenlik için)
FR.03 Özel Havaalanları Çalışma Ruhsatı Kontrol Formu
FR.04 Eğitimci Sertifikaları Kontrol Tablosu
FR.05 Kontrol Formu-Operasyon
FR.06 Kontrol Formu-Personel
FR.07 Kontrol Formu-Teçhizat
FR.08 Ön Denetim Raporu
FR.09 Denetim Raporu
FR.10 DÖF Raporu
FR.11 Ek Değerlendirme Raporu
FR.12 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.13 Komisyon Karar Tutanağı
FR.16 Yer Hizmetleri Gözetim ve Yönetim Denetimi Kontrol Formu
FR.17 SHT-EĞİTİM/HAD Yönetici Onay Kontrol Formu
FR.18 Yer Hizmetleri Müdürlüğü Emniyet Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.22 Yer Hizmetleri Eğitimci Yetkilendirmesi Başvuru Formu
FR.23 Yer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Emniyet Yöneticisi Başvuru Formu
FR.24 Yer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Emniyet Koordinatörü Başvuru Formu
FR.25 Yer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Sorumlu Müdür Başvuru Formu
FR.26 Yer Hizmetleri Hisse Devri veya Hisse Devri Değişikliği Başvuru Formu
FR.27 Yer Hizmetleri Ön İzin Başvuru Formu
FR.28 Yer Hizmetleri Özel Havaalanları Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
FR.29 Yer Hizmetleri Standart Yer Hizmeti Anlaşması Bildirimi Başvuru Formu
FR.30 Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatı Temdit Başvuru Formu
FR.31 Yer Hizmetleri Eğitimden Sorumlu Yönetici Başvuru Formu
FR.32 SHY-22 Yönetici Onayı Kontrol Formu
FR.33 Kontrol Formu-Eğitim Kuruluşu
FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.01 Havaalanı Terminal İşletimi Başvuru Formu
FR.02  SHT Denetim-Gayrisıhhî - Akaryakıt
FR.03 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Bakım Onarım
FR.04 SHT Denetim-Gayrisıhhî - İkram
FR.05 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Oto Yıkama
FR.06 SHT Denetim-Sıhhî Hizmetleri Genel
FR.07 SHT Denetim-Terminal Hizmetleri
FR.08 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Katı Atık Hizmeti
FR.09 SHT Denetim Ek-2 Ön Denetim Raporu
FR.10 SHT Denetim Ek-3 Denetim Raporu
FR.11 SHT Denetim Ek-4 DÖF Raporu
FR.12 SHT Denetim Ek-5 Ek Değerlendirme Raporu
FR.13 SHT Denetim Ek-6 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.20 Akaryakıt Operasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.23 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu
FR.24 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Temdit Başvuru Formu
FR.25 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu
FR.26 Terminal İşletme Ruhsatı İlk Veriliş Başvuru Formu
FR.27 Terminal İşletme Ruhsat Temdit Başvuru Formu
FR.28 Terminal İşletmelerinde Yönetici Onay Başvuru Formu
FR.29 Terminal İşletmecisi, Akaryakıt ve İkram Üretim Kuruluşları için Eğitimden Sorumlu Yönetici Onayı Başvuru Formu
FR.30 Terminal Yakıt ve İkram Üretim için Eğitimci Yetkilendirmesi Başvuru Formu
FR.31 Emniyet Yönetim Sistemi Sorumlu Müdür Emniyet Yöneticisi ve Koordinatör Onay Formu
FR.32 Terminal Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.33 Akaryakıt Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.34 İkram Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.35 Eğitim Kuruluşu Denetimi Kontrol Formu
  Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.03 Havaalanı Sertifikası Başvuru-Değişiklik-İlave Formu
FR.08 Havaalanı Denetimi Ön Denetim Raporu
FR.09 Havaalanı Denetim Raporu
FR.10 Heliport Yapımı Başvuru Formu
FR.11 Heliport İşletimi Başvuru Formu
FR.12 Acil İniş Alanları İçin Bildirim Formu
FR.13 Heliport İşl Ruhsatı Temdidi İçin Başvuru Formu
FR.14 Heliport Yapım İzni Öncesi İnceleme Kontrol Formu
FR.15 Heliport İşletme Ruhsatı Temditi Öncesi Kontrol Formu
FR.16 Heliport İşletme Ruhsatı Verilmesi Öncesi Kontrol Formu
FR.17 Heliport İşletme Ruhsatı Öncesi Denetleme Kontrol Formu
FR.19 SHT Denetim Ek-5 Ek Değerlendirme Raporu
FR.20 SHT Denetim Ek-4 Kök Neden DÖF Raporu
FR.22 Havaalanı Emniyet Standartları Kapsamında Havacılık Çalışması Yapılması İçin Başvuru Formu
FR.30 Heliport Yapımı Başvuru Formu (Gemi Üzeri)
FR.31 Heliport İşletimi Başvuru Formu (Gemi Üzeri)
FR.32 Heliport Emniyet Denetimi Ön Denetim Raporu
FR.33 Heliport Emniyet Denetimi Kontrol Formu
FR.34 Havacılık Çalışması Başvuru Formu
FR.35 Gölgeleme Çalışması Başvuru Formu
FR.36 Havaalanı Sertifikası Başvurusu  Değişiklik  İlave İçin Kontrol Formu
FR.37 Hava Parkı Başvuru Formu
FR.38 Havaalanı İşletme Ruhsatı Başvuru Formu
FR.39 Heliport Eğitimci ve Eğitim Kuruluşu Yetkilendirme Başvuru Formu
FR.47 Rüzgar Enerji Santralleri İçin Görüş Bildirme Başvurusu
FR.52 Havacılık Çalışması Uzman Kuruluş Başvuru Formu
FR.53 Uzman Kuruluş Yetkilendirme Kontrol Listesi
  Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.54 Havaalanı Sertifikasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.55 SMS El Kitabı Kontrol Formu
FR.56 Havaalanı Acil Durum Planı Kontrol Formu
FR.57 Havaalanı El Kitabı Kontrol Formu
FR.58 Havacılık Çalışması İçin Uzman Kuruluş Temdit Formu