SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı

Havaalanları Daire Başkanlığı

FR.01 Ön İzin Kontrol Listesi (Yer Hizmetleri için)
FR.02  Ön İzin Kontrol Listesi (Havayolu ve Özel Güvenlik için)
FR.03 Özel Havaalanları Çalışma Ruhsatı Kontrol Formu
FR.04 Eğitimci Sertifikaları Kontrol Tablosu
FR.05 Kontrol Formu-Operasyon
FR.06 Kontrol Formu-Personel
FR.07 Kontrol Formu-Teçhizat
FR.08 Ön Denetim Raporu
FR.09 Denetim Raporu
FR.10 DÖF Raporu
FR.11 Ek Değerlendirme Raporu
FR.12 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.13 Komisyon Karar Tutanağı
FR.16 Yer Hizmetleri Gözetim ve Yönetim Denetimi Kontrol Formu
FR.17 SHT-EĞİTİM/HAD Yönetici Onay Kontrol Formu
FR.18 Yer Hizmetleri Müdürlüğü Emniyet Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.22 Yer Hizmetleri Eğitimci Yetkilendirmesi Başvuru Formu
FR.23 Yer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Emniyet Yöneticisi Başvuru Formu
FR.24 Yer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Emniyet Koordinatörü Başvuru Formu
FR.25 Yer Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi Sorumlu Müdür Başvuru Formu
FR.26 Yer Hizmetleri Hisse Devri veya Hisse Devri Değişikliği Başvuru Formu
FR.27 Yer Hizmetleri Ön İzin Başvuru Formu
FR.28 Yer Hizmetleri Özel Havaalanları Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
FR.29 Yer Hizmetleri Standart Yer Hizmeti Anlaşması Bildirimi Başvuru Formu
FR.30 Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatı Temdit Başvuru Formu
FR.31 Yer Hizmetleri Eğitimden Sorumlu Yönetici Başvuru Formu
FR.32 SHY-22 Yönetici Onayı Kontrol Formu
FR.33 Kontrol Formu-Eğitim Kuruluşu
FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.01 Havaalanı Terminal İşletimi Başvuru Formu
FR.02  SHT Denetim-Gayrisıhhî - Akaryakıt
FR.03 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Bakım Onarım
FR.04 SHT Denetim-Gayrisıhhî - İkram
FR.05 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Oto Yıkama
FR.06 SHT Denetim-Sıhhî Hizmetleri Genel
FR.07 SHT Denetim-Terminal Hizmetleri
FR.08 SHT Denetim-Gayrisıhhî - Katı Atık Hizmeti
FR.09 SHT Denetim Ek-2 Ön Denetim Raporu
FR.10 SHT Denetim Ek-3 Denetim Raporu
FR.11 SHT Denetim Ek-4 DÖF Raporu
FR.12 SHT Denetim Ek-5 Ek Değerlendirme Raporu
FR.13 SHT Denetim Ek-6 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.16 Terminal ve Kolaylıklar Koordinatörlüğü Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) Denetimi Kontrol Formu
FR.20 Akaryakıt Operasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.23 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu
FR.24 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Temdit Başvuru Formu
FR.25 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu
FR.26 Terminal İşletme Ruhsatı İlk Veriliş Başvuru Formu
FR.27 Terminal İşletme Ruhsat Temdit Başvuru Formu
FR.28 Terminal İşletmelerinde Yönetici Onay Başvuru Formu
FR.29 Terminal İşletmecisi, Akaryakıt ve İkram Üretim Kuruluşları için Eğitimden Sorumlu Yönetici Onayı Başvuru Formu
FR.30 Terminal Yakıt ve İkram Üretim için Eğitimci Yetkilendirmesi Başvuru Formu
FR.31 Emniyet Yönetim Sistemi Sorumlu Müdür Emniyet Yöneticisi ve Koordinatör Onay Formu
FR.32 Terminal Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.33 Akaryakıt Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.34 İkram Eğitimci Sertifikaları Kontrol Formu
FR.35 Eğitim Kuruluşu Denetimi Kontrol Formu
  Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)

Uçuş Operasyon Koordinatörlüğü

FR.28 Wet-Lease Kontrol Listesi
FR.29 Özel Yetki Onayı Kontrol Listesi
FR.30 Balon İşletme Ruhsatı Ön İzin Kontrol Listesi
FR.31 Balon Asıl Ruhsat Kontrol Formu
FR.32 Hava Yolu Ön izin Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.33 Hava Taksi Ön İzin Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.34 Hava Taksi Asıl Ruhsat Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.35 Hava Yolu Asıl Ruhsat Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.36 İşletme Ruhsatı Başvuru Formu
FR.37 Genel Havacılık İşletme Ruhsat Başvuru ve İnceleme Kontrol Listesi
FR.38 Filoya Hava Aracı İlavesi Başvuru Kontrol Formu
FR.39 Görev Dağılım Listesi
FR.40 Denetleme Planı
FR.41 Yönetici Personel Onay Formu (Form- 4)
FR.42 Yer Eğitim Birimi Kontrol Formu
FR.45 Slot Tahsis Beyanı
FR.46 Sim. Başvuru Formu (Yeni Hali)
FR.47 Kabin Yol Boyu Kontrol Listesi
FR.51 Balon Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
FR.53 NAT-HLA Başvuru Kontrol Listesi
FR.54 İşletme El Kitabı Bölüm A Kontrol Listesi
FR.55 CL PARTB
FR.56 CL PARTC
FR.57 CL PARTD
FR.58 CL CCM
FR.59 CL CCTM
FR.60 CL SMM
FR.61 CL CMM
FR.62 Yangın Söndürme Helikopterleri Kontrol Formu
FR.79 Uçuş Mürettebat Belgesi Başvuru Formu
FR.84 Ekip Planlamadan Sorumlu Yönetici Personel Başvuru Formu
FR.89 Kabinden Sorumlu Yönetici Personel Başvuru Formu
FR.91 Gayrifaal Ekipman İzin Formu
FR.95 RNP AR APCH Başvuru Kontrol Listesi
FR.97 EFB Yetki Temdit Kontrol Formu
FR.98 RVSM Başvuru Kontrol Listesi
FR.99 SHY-6AÇH RUHSAT KONTROL FORMU
FR.100 DRY-LEASE IN Başvuru Formu
FR.101 DRY-LEASE OUT Başvuru Formu
FR.102 Mali İşlerden Sor. Yön. Per. Bşv. Frm.
FR.107 İşletici-Organizasyon Tarafından Düzenlenen Altmoc Form
FR.113 Hızlandırılmış ETOPS Onay Planı CL
FR.114 ETOPS Başvuru Kontrol Listesi
FR.115 PBCS Başvuru Kontrol Listesi
FR.123 Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitimi Kuruluşu Başvuru Formu
FR.125 Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Eğitimden Sorumlu Yetkili Personel Başvuru Formu
FR.127 Uçuş Operasyon Muafiyet Talebi Başvuru Formu
FR.128 SPO PART A
FR.129 SPO PART B
FR.130 SPO PART C
FR.131 SPO PART D
FR.132 ETOPS Onayı Gerekmeksizin Sapma Süresinin Yükseltilmesi Başvuru Kontrol Listesi
FR.133 Demo İntikal Uçuş İzni Kontrol Formu
FR.134 Hisse Devri Başvuru Formu
FR.135 CAT.POL.H.225 Kamu Yararına Olan Bir Alana veya Alandan Yapılan Helikopter Operasyonları Onayı
FR.136 CAT.POL.H.305 Emniyetli Mecburi İniş Kabiliyeti Olmadan Yapılan Helikopter Operasyonları Onayı
FR.137 CAT.POL.H.420 Yoğun Yerleşim Alanları Dışında Riskli Bölgeler Üüzerinde Yapılan Operasyonlar İçin Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.138 HEMS Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.139 HHO Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.140 HOFO Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.141 NVIS Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.142 SPA.PBN.105 Helikopter Operasyonları İçin RNP 0.3 Onayı Kontrol Formu
FR.143 Artırılmış Yatış Açıları Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.144 Kısa İniş Operasyonları Başvuru Kontrol Formu
FR.145 Dik Yaklaşma (Steep Approach) Yetki Başvuru Kontrol Formu
FR.146 SET-IMC Tek Motorlu Uçakların Onay Kontrol Formu
FR.147 ORO.SPO.110 Yüksek Riskli Ticari Özel Operasyonların Yetkilendirilmesi Başvuru Formu
FR.148 ORO.SEC ve CAT.IDE.H Uyumluluk Kontrol Listesi
FR.149 ORO.SEC ve CAT.IDE.A Uyumluluk Kontrol Listesi
FR.154 Özel Operasyonlara (SPO) İlişkin Rehber Doküman
FR.01 Uçuş İşletme Denetimi Kontrol Formu
FR.03 Dispeç Birim Denetimi Kontrol Formu
FR.04 Ekip Planlama Denetimi Kontrol Formu
FR.05 Emniyet Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.06 Kabin Simülatör Denetimi Kontrol Formu
FR.07 Kabin Eğitim Denetimi Kontrol Formu
FR.08 Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Kontrol Formu
FR.09 Kabin Hizmetleri Birimi Kontrol Formu
FR.10 Uyumluluk İzleme Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.11 Mali Denetim Kontrol Formu
FR.12 Organizasyon Denetimi Kontrol Formu
FR.13 Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.14 Uçuş Eğitim Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.15 Yer İşletme Birim Denetimi Kontrol Formu
FR.16 Ön Denetim Raporu
FR.17 Denetim Raporu
FR.18 Düzeltici İşlemler Raporu
FR.19 Ek Değerlendirme Raporu
FR.20 Ek Değerlendirme Denetim Raporu
FR.21 Sorumlu Müdür Kontrol Formu
FR.22 Uyumluluk İzleme Yöneticisi Kontrol Formu
FR.23 Emniyet Sistem Yöneticisi Kontrol Formu
FR.24 Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi Kontrol Formu
FR.25 Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel Kontrol Formu
FR.26 Eğitimden Sorumlu Yönetici Personel Kontrol Formu
FR.27 Yer İşletmeden Sorumlu Yönetivi Personel Kontrol Formu
FR.43 Wet Lease ve Kısa Süreli Wet Lease Kont. Formu
FR.44 Habersiz Kabin Yol Boyu Kontrol Formu (Teknik Denetçiler İçin)
FR.52 Düşük Görüş Operasyonları (LVO) Kontrol Formu
FR.63 El Kitabı Uyumluluk Listesi
FR.64 On The Job Traınıng Of Foi Examıner Pılot Inspector
FR.65 Denetçi Değerlendirme Formu
FR.66 Teknik Denetçilik Onay Kontrol Formu
FR.67 EFB Operasyon Bakım Koordine Formu
FR.69 Kokpit Yolboyu Kontrol Listesi
FR.70 Simülatör Denetleme Kontrol Formu
FR.75 DGR Taşıma Onayı Başvuru Formu
FR.85 EFB Bulunmayan Havataksi Performans Denetimi Kontrol Formu
FR.86 Havataksi Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.87 Havayolu Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.88 Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu
FR.90 İzole Havaalanı Kontrol Listesi
FR.103

EFB Yetkisi Paperless Kullanımına Geçiş Kanıtlama Uçuşu Kontrol Formu

FR.108

Hava Taksi ve Genel Hav. Ekip Plan. Bir. Den. Kont. Fr.

FR.112

Genel Havacılık Uçuş Operasyon Denetimi Formu

FR.116

Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi (FRMS) Uyumluluk Kontrol Listesi

FR.120

Kontrol Uçuşları Denetleme Formu

FR.122

ÇHHA Ticari Uçuş Operasyon Denetimi Formu

FR.124

Covid-19 Denetimi Kontrol Formu

FR.157

Balon Yol Boyu Uçuş Kontrol Listesi

FR.158 Planör ve ÇHHA Yol Boyu Uçuş Kontrol Listesi
FR.159 Balon Yol Boyu Kategorizasyon Tablosu
FR.160 Planör ÇHHA Yol Boyu Kategorizasyon Tablosu
FR.161

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Talimatı Denetim Kontrol Formu

FR.162

Wet Lease Out Denetimi Kontrol Formu

FR.163 Wet Lease Out Denetimi Hava Aracı Ekipman ve Doküman Kontrol Formu
FR.164 Balon Uyumluluk İzleme ve Emniyet Yönetim Sistemi Denetimi Kontrol Formu
FR.165 Tecrübe Kazanma ve Uçuş Saati Doldurma Maksatlı Kiralama Uçuşları Başvuru Kontrol Formu
FR.167 Yetkinlik Esaslı Eğitim Ve Değerlendirmeye Dayalı Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM / CBTA-DGR) Denetimi Kontrol Formu

Hava Sağlık Birimi Koordinatörlüğü

Uçuş Ekibi Lisans Koordinatörlüğü

FR.21 EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Yetki Belgesi ve ICAO Lisanslı Pilotlar İçin Validasyon Belgesi Başvuru ve Kontrol Formu
FR.22 Dispeç Başvuru Formu
FR.25 ATO Başvuru Formu
FR.27 Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonu DTO Beyannamesi
FR.28 Yabancı Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Pilot Lisans Çevrilmesi Başvurusu Formu
FR.29 UELK Muafiyet Başvuru ve Değerlendirme Formu
FR.31 Entegre Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı [ATP(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.32 Entegre Ticari Pilot Lisansı [CPL(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.33 Modüler Ticari Pilot Lisansı [CPL(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.34 Entegre Ticari Pilot Lisansı ve Aletli Uçuş Yetkisi [CPL/IR(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.35 Uçuş Öğretmenliği Yetkisi [FI(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.36 Aletli Uçuş Yetkisi [IR(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.37 Hafif Hava Aracı Pilotu Lisansı [LAPL(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.38 Hafif Hava Aracı Pilotu Lisansı [PPL(A)] Kursu Kontrol Pilotları İçin Ön Hazırlık Formu
FR.101 Öğrenci Pilot Lisansı StPL Başvuru Formu
FR.110 Hafif Hava Aracı Pilotu Lisansı LAPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.111 Hususi Pilot Lisansı PPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.121 Aletli Uçuş Yetkisi IR(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.131 Ticari Pilot Lisansı CPL(A) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.141 Tek Pilotlu Uçak Tip/Sınıf Yetkisi Başvuru ve Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu (Kara)
FR.142 Tek Pilotlu Uçak Tip/Sınıf Yetkisi Başvuru ve Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu (Deniz)
FR.161 Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı ATPL(A) Başvuru Formu
FR.162 ATPL-MPL  Tip Yetkisi için Yetenek Testi Yeterlilik Kontrolü Başvuru ve Sonuç Formu
FR.171 FI (A) / IRI (A) / CRI (A) Yetkilerinin Tanzimi İçin Başvuru ve Yetkinlik Değerlendirmesi Formu
FR.172 FI (A) / IRI (A) / CRI (A) Yetkilerinin Temdit / Yenilenmesi İçin Başvuru ve Yetkinlik Değerlendirmesi Formu
FR.173 Kontrol Pilotu Yetkilendirme Kabul Testi / Kontrolü
FR.174 Tip Yetkisi Öğretmenliği TRI(A) / Sentetik Uçuş Öğretmenliği SFI(A) Başvuru Formu
FR.191 Tip / Sınıf / Aletli Uçuş Yetkilerinin Yenilemesi için Değerlendirme/Tazeleme Eğitimi Formu
FR.211 JAR-FCL Hususi Pilot Lisansı PPL(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.221 JAR-FCL Aletli Uçuş Yetkisi IR (H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.231 JAR-FCL Ticari Pilot Lisansı CPL(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.241 Tek Pilotlu Helikopter Tip Yetkisi Başvuru ve Eğitim/Yetenek Testi/Yeterlilik Kontrolü Sonuç Formu
FR.271 JAR-FCL Uçuş Öğretmen Yetkisi - FI(H) Başvuru ve Yetenek Testi Sonuç Formu
FR.- -

Hava Aracı ve Parçası Sertifikasyon Koordinatörlüğü

FR.01 Onaylı Çıkış Sertifikası
FR.4B İlk Uçuşa Elverişlilik Yönetici Personel Onayı Başvuru Formu
FR.18A Uçuş İzni Koşulları - Onay Formu
FR.20B Özel Uçuş İzin Belgesi
FR.21 Özel Uçuş İzni Başvuru Formu
FR.30 Tip Başvuru Formu
FR.31 Büyük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvuru Formu
FR.32 Küçük Değişiklik veya Tamir Tasarımı Başvuru Formu
FR.33 İlave Tip Sertifikası Başvuru Formu
FR.34 Türk Teknik Standart Usulleri Yetkilendirmesi (TR-TSO) Başvuru Formu
FR.35 Türk Teknik Standart Usülleri (TR-TSO) Tasarım ve Performans Beyanı
FR.36 Uçuş Elkitabında Küçük Değişiklik Onayı İçin Başvuru Formu
FR.37 Uçuş Koşulları Onayı Başvuru Formu
FR.38 Sertifika Transfer Başvuru Formu
FR.42 Uçuşa Elverişlilik Direktifi (AD) için Alternatif Kabul Edilebilir Yöntemler (AMOC) Kabul Başvuru Formu
FR.44 Olay Bildirim Formu
FR.50 Üretim Organizasyonu Onayı Başvuru Formu
FR.51 Üretim Organizasyonu Onayı Değişiklik Başvuru Formu
FR.52 Hava Aracı Uygunluk Beyanı
FR.53 Ürün Servise Verme Sertifikası
FR.60 Üretim Organizasyonu Onayı Olmadan Üretim Başvuru Formu
FR.80 Tasarım Organizasyonu Onayı (TOO) Başvuru Formu
FR.81 Alternatif Tasarım Organizasyonu Başvuru (ATOO) Başvuru Formu
FR.82 Tasarım Organizasyonu Onayında (TOO) Önemli Değişiklik Başvuru Formu
FR.95 Tip Sertifikası ve TR-TSO Teknik Uygunluk Beyanı
FR.96 Tip Sertifikası Değişiklik ve Tamir Teknik Uygunluk Beyanı
FR.98 Panel Uyum Beyanı
FR.99 Küçük Değişiklik Uyum Beyanı
FR.201 AltMoc Başvuru Formu
FR.204 Tasarım Organizasyonu Onayı (TOO) Kontrol Listesi
FR.207 Üretim Organizasyonu Onayı (ÜOO) Kontrol Listesi
FR.207F SHT-21 Altbölüm F Kontrol Listesi
FR.209 Amatör Yapım Hava Aracı (SHT-AS) Başvuru Formu
FR.214 İnsansız Hava Aracı Özel Uçuş İzni Başvurusu Kontrol Formu
FR.215 İnsansız Hava Aracı Emniyet Beyanı Formu
FR.220 Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Raporu - Özel Kategori Hava Aracı Kontrol Listesi
FR.223 Düzeltici Faaliyet Raporu
FR.227 İnsansız Hava Aracı İthal Teknik Uygunluk Başvuru ve Kontrol Formu
FR.228 İnsansız Hava Aracı Uygunluk Beyanı Formu
FR.233 Özel Uçuş İzni Başvurusu Başvuru ve Kontrol Formu
FR.296 Tip Sertifikası Kabul Başvurusu Kontrol Formu
FR.297 İlave Tip Sertifikası Kabul Başvurusu Kontrol Formu
FR.299 İHA2 Sınıfı Hava Araçları için Özel Uçuş İzni Risk Değerlendirme Formu
FR.303 Bakım İnceleme Kurulu (MRB) Raporları, İlaveleri ve Revizyonları için Başvuru Formu
FR.304 ICAO Düzenlemeleri Takip Formu
FR.371 Bakım Sonrası Test ve Müşteri Kabul Uçuşu Formu
 
 

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Kuruluşları Koordinatörlüğü

FR.2 145 Bakım Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2CAO Part-CAO Kuruluşu Başvuru Formu
FR.2M CAMO Başvuru Formu
FR.2N Foreign Aircraft Maintance Organisation - Nominated Person Resume
FR.2Y  Foreign Maintenance Organisation Application Form
FR.2Z Foreign Maintenance Organisation Application Form
FR.13B Part-CAMO SEK Kontrol Formu
FR.41  Yönetici Personel Onay Formu
FR.44Y Foreign Aircraft Maintance Organisation - Technical Occurence Report Form
FR.66 CAO Denetim Kontrol Listesi
FR.201 BKEK Kontrol Formu
FR.201C Birleşik Uçuşa Elverişlilik Kuruluşu El Kitabı (CAE) Kontrol Formu
FR.206 SHT-145 Kontrol Listesi
FR.206T Tedarik Kuruluşu Kontrol Listesi
FR.221 CAMO Denetimi Kontrol Formu
FR.224  Donatım Ön Beyan Formu
FR.229L AMP Kontrol Formu
FR.232 CAME Kontrol Formu
FR.240  Düzeltmeler, Kök Nedenler ve Düzeltici Faaliyetler Raporu
FR.240M Kök Neden Analizi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
FR.252  Corrective Actions Report
FR.253 ARS Değerlendirme Formu
FR.257 ETOPS Bakım Onayı Kontrol Listesi
FR.277 ACAM Ramp Survey Kontrol Listesi
FR.281 Kısa Süreli Bakım Uzatma Bilgilendirme Formu
FR.282 Hava Aracı Genel Durum Raporu
FR.291 SYK Risk ve Performans Değerlendirme Bilgi Formu
FR.293 AMP Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.297 CAMO İlk Onay Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.298 CAMO Düzeltici İşlem Başvuru Kontrol Formu
FR.299 CAME Onayı Başvuru Kontrol Formu
FR.302  SHT-145 Ön İzin Başvurusu Kontrol Formu
FR.303  SHT-145 İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu
FR.304  SHT-145 Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.305  SHT-145 Düzeltici İşlem Başvurusu Kontrol Formu
FR.306  SHT-145 Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.307  BKEK Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.307C Part-CAO El Kitabı (CAE) Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.308  SHT-145 CS-SS Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.308C Part-CAO Kuruluşu CS Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.309  SHT-145 Kabiliyet Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.309C Part-CAO Bakım Kuruluşu Kabiliyet Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.310  SHT-145 Hat Bakım İstasyon Listesi Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.311  SHT-145 Prosedürden Sapma Başvurusu Kontrol Formu
FR.312  SHT-145 SMS El Kitabı Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.313  Yabancı Bakım Kuruluşu İşbirliği Başvuru Kontrol Formu
FR.314  F Bakım Kuruluşu İlk Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.315  F Bakım Kuruluşu Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.316 F Bakım Kuruluşu Düzeltici İşlem Başvurusu Kontrol Formu
FR.317 F Bakım Kuruluşu Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.318 F Bakım Kuruluşu BKEK Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.319 NDT Eğitim Kuruluşu İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu
FR.320 NDT Eğitim Kuruluşu Yetki Değişikliği Başvuru Kontrol Formu
FR.323 NDT Eğitim Kuruluşu EKTMEK Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.324 Tedarikçi Kuruluş İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu
FR.325 Tedarikçi Kuruluş Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.326 Tedarikçi Kuruluş Düzeltici İşlem Başvurusu Kontrol Formu
FR.327 Tedarikçi Kuruluş Form 4 Başvurusu Kontrol Formu
FR.328 Tedarikçi Kuruluş El Kitabı Onay Başvurusu Kontrol Formu
FR.329 Donatım ve İşletim Malzemeleri Yıllık İzni Başvurusu Kontrol Formu
FR.330 Kullanılmış Sivil Havacılıkta Kullanılan Parçaların Teknik Uygunluğu Başvuru Kontrol Formu
FR.333 SYK Emniyet Risk Değerlendirme Formu
FR.368 Tedarikçi Kuruluş El Kitabı Kontrol Formu
FR.370 370 SMS El Kitabı Kontrol Formu
FR.400 CAMO Yönetici Personel Onayı Başvuru Kontrol Formu
 
 

Bakım Personeli Lisanslandırma Koordinatörlüğü

FR.12 SHY-147 Başvuru Formu
FR.12F Foreing 147 Maintenance Training Organization Application Form
FR.19A  HBL-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Tanzim Başvuru Formu
FR.19B  HBL-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Kategori İlavesi Başvuru Formu
FR.19C  HBL-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Hava Aracı Tipi Grubu İlavesi Başvuru Formu
FR.19D  HBL-66 Hava Aracı Bakım Lisaansı Temdit Başvuru Formu
FR.19E  Hava Aracı Bakım Lisansı Kayıp Başvuru Formu
FR.19F  HBL-66 Kredilendirme Formu
FR.19G HBL-66 Hava Aracı Bakım Lisansına Dönüşüm Başvuru Formu
FR.19H  SHY-66 Sınırlama Kaldırma Formu
FR.19Z EASA-PART 66 Lisansı Dönüşüm Formu
FR.22 SHY-147 Onay Tavsiye Raporu
FR.130 Direct Approval of Aircraft Type Training Application Form
FR.166A1 A-1 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166A2 A-2 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166A3 A-3 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166A4 A-4 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166B1.1 B1.1 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166B1.2 B1.2/B3 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166B1.3 B1.3 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166B1.4 B1.4 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.166B2 B2 Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri
FR.211 SHY-147 Kontrol Listesi
FR.238 Ön Denetim Raporu
FR.239 Nihai Denetim Raporu
FR.242 Ek Değerlendirme Raporu
FR.259 MTOE Kontrol Formu
FR.263  SHT-66L-HS Kontrol Listesi
FR.266  SHY-147 Temel Teorik Kursu Denetleme Kontrol Formu
FR.279  Tanınan Okul Başvuru Formu
FR.350 SHY-147 Tanınan Okul İlk Yetki Başvurusu
FR.351 SHY-66L-HS Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcısı El Kitabı Başvurusu Kontrol Formu
FR.352 SHT-66L-HS İlk Yetki Başvurusu Kontrol Formu
FR.353 SHY-147 Tanınan Okul Statüsü Değişiklik Başvurusu Kontrol Formu
FR.354 SHY-147 Temel Eğitim İlk Yetki Başvurusu
FR.355 SHY-147 Temel Eğitim Yetki Değişikliği Başvurusu Kontrol Formu
FR.356 SHY-147 Tip Eğitimi İlk Yetki Başvurusu
FR.357 SHY-147 Tip Eğitimi Değişiklik Başvurusu
FR.358 SHY-147 Bakım Eğitim Kuruluşu Açıklamalar Dokümanı (BEKAD) Başvurusu Kontrol Formu
FR.401 SHY-147Form-4 Başvuru Formu