SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sivil havacılığımızda yaşanan gelişmeler, ülkemizin ekonomik istikrarına paralel olarak Türkiye’yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirmiştir. Sivil havacılığımız, sadece yolcu ve uçak trafiği rakamları ile değil uçuş ağı, hizmet kalitesi ve uluslararası standartların uygulanması konusunda her gün yeni bir başarıya imza atmaktadır.
 
Hava taşımacılığına olan talebin artması ile birlikte sektörde biriken sinerji ve büyüme potansiyeli, bu alanda faaliyet gösteren işletmelere çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede havacılık işletmelerimizin sayısının hızla artması, sektörü düzenleme ve denetleme işlevine sahip olan Genel Müdürlüğümüz için çok daha büyük bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir.
 
Havacılık sektöründe olduğu gibi Genel Müdürlüğümüz de, gelişen teknolojiyi yakından takip etmek, değişimleri hızla bünyesine taşımak ve daha etkin hizmet sunmak için yüksek bir performans sistemi geliştirmek zorundadır. Hızlı ve çok yönlü değişimin beraberinde getirdiği taleplerin karşılanması, gelişim sürecini destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi ve hepsinden önemlisi havacılık faaliyetlerinin uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz yapılmadan sürdürülmesi gerekmektedir.
 
Etkin ve dinamik bir yönetim anlayışını benimseyen Genel Müdürlüğümüz, sivil havacılık faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun yürütülmesi ve hizmetlerin zamanında, doğru, tarafsız, güvenilir bir şekilde sunulması konusunda sektörümüz ile de işbirliklerini sürdürmektedir. Bu kapsamda havacılığın her alanında sektör çalışanlarımızın olduğu çalışma grupları oluşturmuştur. Genel Müdürlüğümüz ve sektör uzmanlarından oluşan Çalışma Grupları, mevzuat hazırlama, soru bankası oluşturma, alan kitapları hazırlama, standart oluşturma vb. gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.
 
Genel Müdürlüğümüz ve Sektörümüz ile oluşturan Çalışma Gruplarımız aşağıda yer almaktadır.