SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

2017 yılında SHGM tarafından uygulanacak İdari Para Cezaları…

29 Ocak 2016
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) kapsamında 2016 yılında idari para cezası verilecek bulgular ve uygulanacak ceza miktarları belirlenmiştir. İlgili mevzuatın yeniden değerleme başlıklı 10. maddesindeki “ (1) Bu yönetmelikte belirlenen idari para cezası 5326 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.’’ hükmü ve Kabahatler Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298’nci maddesi dikkate alınarak güncellenen SHGM İdari Para Cezaları’na ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Sivil havacılık işletmelerine ve ilgililere önemle duyurulur.