SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havacılık Sağlık Talimatı 31 Temmuz'da yürürlüğe giriyor...

16 Haziran 2017
Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) 31 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 15 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Talimat ile, pilot, kabin ekibi ve diğer havacılık personeline ait sağlık gerekliliklerini, bunların uygulanma usullerini, uygulayıcı kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Talimat kapsamında, Genel Müdürlüğün havacılık tıbbı alanındaki düzenlemelerine ve ihtilaflı tıbbi konularda nihai kararların verilmesine yardımcı olmak amacıyla Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu teşkil edilecek ve komisyon 01 Eylül 2017 tarihi itibarı ile faaliyete başlayacaktır. 

Söz konusu Talimat ile Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-3) ve Kabin Ekibi Üyeleri Sağlık Kontrollerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı (SHT-OPS SAĞLIK) yürürlükten kalkacaktır.
 
İlgililere önemle duyurulur.