SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sözleşmeli Personel Alımı hakkında...

28 Haziran 2022

01.04.2022 tarihinde sözleşmeli pozisyonlara personel istihdam etmek üzere yayımlanan ilan neticesinde, şartları taşıyan adayların listesi 24.06.2022 tarihinde duyurulmuştur.

Buna istinaden, yayımlanan listeye yönelik itirazların 01.07.2022 tarihi saat 16:30’ a kadar Genel Müdürlüğümüze dilekçe verilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.

Dilekçe ekinde itiraza yönelik tüm bilgi ve belgelerin sunulması önem arz etmekle birlikte adaylardan itiraz süresi sonunda harici belge kabul edilmeyecektir.

Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.


İlanen duyurulur.