SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Aracı Tipi Kabul İşlemleri Hakkında Duyuru

23 Ocak 2023
Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından 28.07.2021 tarihinde yayımlanan ve 28.12.2021 tarihinde revize edilen “Tip Kabul Genelgesi” ile yabancı bir sivil havacılık otoritesi tarafından yayınlanan hava aracı ve ürün tip sertifikaları ile ilave tip sertifikalarının kabul edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Söz konusu çerçevede Genelge öncesinde de Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olan hava aracı tip kabul işlemleri ile tip kabulü yapılan hava aracı tipleri Genel Müdürlüğümüz web sitesi  “Hava aracı ve parçası sertifikasyonu” bölümünden görülebilmektedir.
 
Bununla beraber, ülkemize yeni bir hava aracı tipi ithal edilmek istendiğinde o tip hava aracının tip kabul işlemi yapılması gerekmekte olup Genelgenin yayımlandığı tarihten önce hava aracı siciline kayıt edilmiş ve kuyruk numarası verilmiş hava aracı tipleri için tip kabul işleminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla bahse konu Genelge kapsamında ülkemize hava aracı ithal etme amacında olan işleticiler ve şahısların hava aracı ithali öncesinde ilgili hava aracı tip kabulünün yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.