SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Genel Müdürlüğümüze yapılan Lisans başvuruları kapsamında sunulan Bakım Deneyim Kayıtları hakkında bilgilendirme..

31 Ocak 2023
Bilindiği üzere; Genel Müdürlüğümüze yapılan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans başvurularında, ilgili mevzuat maddeleri kapsamında gerekli olan süre için kabul edilebilir bakım deneyimi kayıtlarının sunularak söz konusu gerekliliğin sağlandığı ispat edilmelidir.

SHT-66 Talimatı 66.A.10 maddesinde “Bakım deneyiminin nerede, ne zaman ve ne şekilde kazanıldığı her okuyanın anlayabileceği bir şekilde kayıt altına alınmalıdır. Gerçekleştirilen aynı tür bakım faaliyetlerinin teker teker belirtilmesi gerekli olmamakla birlikte, "X yıllık bakım deneyimi tamamlanmıştır" şeklindeki yalın bir ifade kabul edilmez.” hükmü amirdir.

Bu kapsamda sunulan Temel Deneyim Defterleri ve deneyim kayıtları, en az güncel mevzuatlarda belirtilen gerekli süreyi kapsayacak şekilde olmalıdır. Örneğin; B1.1,B2 veya B1.3 kategorileri için lisans tanzim başvurusu yapacak, Genel Müdürlüğümüzce kabul edilen bir eğitim almamış kişinin deneyim defteri en az 5 senelik bir süreyi içermelidir. Deneyim defterinin incelenmesi aşamasında, üst üste birkaç ay ya da daha fazla boşluk bulunan kişiler bu süreler için ayrıca çalıştıklarını göstermelidir. Ayrıca sadece başvurulan kategoriler kapsamındaki bakım deneyimi değerlendirmeye alınmaktadır.

Yine aynı süre zarfında SHT-66 Talimatı 66.A.30 (c) maddesinde “Söz konusu deneyim uygulamalı olmalı ve hava aracı bakım işlemlerinin temsili örneklerini içermelidir. Azami farklı hava aracı bakım işlemlerinde çeşitliliğin sağlanması gerekmektedir.” hükmü kapsamında sunulan bakım deneyiminin başvurulan kategori kapsamındaki bakım işlemlerinde çeşitliliği sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından gerek EASA gerekse sektör paydaşlarımızla görüş alışverişlerimiz devam etmektedir.

Bu süreç zarfında, Genel Müdürlüğümüze başvuru yapan kişilerin mağduriyet yaşamaması için eğer başvurularında temel bir eksiklik bulunmuyorsa başvuruları reddedilmeyip eksikleri en kısa sürede gidermeleri istenmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu mevzuat maddelerinde belirtilen gereklilikleri sağlamayan birçok başvuru sebebiyle inceleme süreçleri uzamaktadır. Hava Aracı Bakım Lisansı başvurusu yapan kişilerin söz konusu başvurularda gerekliliklere azami dikkat göstererek, eksiksiz bir başvuru yapması beklenmektedir.


Kamuoyuna önemle duyurulur.