SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sektör Paylaşımı

28 Eylül 2023
Değerli havacılık sektörü çalışanlarımız;

Sosyal medya platformlarında havacılık hizmetlerinde aksamalar ve uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğine ilişkin birtakım söylem ve iddialar gündeme gelmektedir. Genel Müdürlüğümüzce hassasiyetle takip edilen bu konuyla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Malumlarınız olduğu üzere, sivil havacılık kapsamına giren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyum ile gözetim Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda üye olduğumuz Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından üye ülkelerin uçuş verileri yayımlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz de, ülkemizin Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında yer aldığı bu istatistikleri internet sitesinde yayımlamaktadır.

Bununla birlikte, ülkemize yapılan uçuşlarda; Ankara ACC’de ve birçok havalimanımızda uçuş başına 0 (sıfır) gecikme ile Avrupa ortalamasına göre çok daha iyi bir performans sergilenmektedir. Ülkemiz tarafından verilen havacılık hizmetlerinin kalitesinin bir göstergesi olan bu durum, Avrupa’nın yanı sıra dünya ölçeğinde küresel havacılık camiasında da Türkiye’nin prestijini arttırmaktadır.

Bu bağlamda, Türk sivil havacılığının özellikle son 20 yılda ulaştığı yükselişin aynı şekilde devam etmesi ve uluslararası camiada ulaştığımız seviyenin olumsuz etkilenmemesi amacıyla her ne sebeple olursa olsun sivil havacılığımızın ulaştığı konuma zarar verebilecek söylemlerin sosyal medya platformlarında ve diğer mecralarda dile getirilmesinden kaçınılması gerektiği aşikardır.

Ayrıca havacılık işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların da sivil havacılığımızın itibarının korunmasına azami hassasiyet göstererek havacılık sektörümüzün gelişimine zarar verebilecek herhangi bir faaliyet veya girişimin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca verilen yetkiler çerçevesinde idari tedbirleri almaları gerekmektedir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce bu tür durumların tespit edilmesi ve/veya yaptırım gerektiği değerlendirilen durumların Genel Müdürlüğümüze iletilmesi halinde, uluslararası havacılık camiasındaki prestij kaybı ile ülkemi ekonomisine olası etkileri dikkate alınarak ilgili mevzuat kapsamında ilgililerin lisansının/yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü idari işlem tesis edilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.