SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Sağlık Çalışma Grupları hakkında

9 Ekim 2023
ICAO Ek-1 sağlık gereklilikleri, ulusal ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler kapsamında ilgili yerel mevzuatımız güncellenmekte, rehber dokümanlar oluşturulmakta ve akademik tıbbi durum kanaati (Mevzuat içerisinde yer almayan tıbbi gereklilikler hakkında kabul edilebilir nitelikte bir ya da daha fazla sayıda uzman hekim tarafından, ilgili vakaya yönelik olarak, nesnel ve ayrımcılık gütmeyen ölçütlere dayanılarak, gerektiğinde havacılık operasyonları veya diğer uzmanlarla istişare içerisinde varılan kanaattir.) gereken durumlarda uzman görüşlerine başvurulmaktadır. Bu kapsamda çalışma gruplarımız oluşturulmuştur
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.