SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

09.03.2006 tarihine kadar dağıtılan slotlar...

2006-03-09/03/2006

KONU: 09.03.2006 TARİHİNE KADAR DAĞITILAN SLOTLAR

SLOT; hava trafiğinin yoğun olduğu havaalanlarındaki trafiği, günün her saatine ve haftanın her gününe mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde yayarak, havaalanının optimum kullanılmasını sağlamaktır. Bir diğer ifade ile uçaklara tahsis edilebilen iniş-kalkış saat dilimlerinde meydan imkanlarının kullanım hakkıdır.

1992 yılında; günün koşulları da dikkate alınarak, AB Üyesi birçok ülkede de uygulandığı gibi SLOT Koordinatörlüğü oluşturulmuş ve bu görev THY A.O.'na verilmiştir. Ancak, AB Mevzuatındaki gelişmeler ve 2003 yılında Sayın Bakanımız tarafından başlatılan Bölgesel Hava Taşımacılığı ile yolcu ve hava trafiğindeki artışlar sonucunda, Slot Koordinasyon Merkezi'nin, Bakanlığımız Koordinatörlüğünde daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda; yürürlüğe konulan 'Slot Uygulama Prensipleri Talimatı' gereğince, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kurulma çalışmaları başlatılan Slot Koordinasyon Merkezi 25.02.2006 itibariyle faal hale getirilmiştir.

Yeni uygulama ile;

SHGM Başkanlığında; THY A.O, DHMI Operasyonel Slot Ünitesi, Yerli ve Yabancı Havayolu İşleticileri Temsilcileri, Terminal İşletmecileri, Yer Hizmetleri Kuruluşları ve Temsil, Yönetim ve Gözetim Kuruluşlarının yetkili temsilcilerinden oluşan bir Slot Talep Değerlendirme Komisyonu oluşturmuştur. Ayrıca, Havaalanlarının saatlik kapasitelerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için SHGM, DHMI, THY A.O. ve Slot Koordinasyon Merkezi'nde görevli uzman personelden oluşan Slot Teknik Komitesi kurulmuştur.

Uygulamanın daha şeffaf ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeleri için bir web sayfası oluşturulması çalışmaları da başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonuçlandığında, tüm havacılık sektörü tahsis edilen slotlarla ilgili bilgilere internet kanalıyla online ulaşabilecektir.

Slot uygulanmakta olan 2006 yaz tarife dönemi için,İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Dalaman, Kayseri ve Bodrum Milas Havalimanları için yerli ve yabancı havayolu taşıyıcılarının 26 Mart ' 28 Ekim 2006 tarihleri arasında uygulayacakları Yaz Tarife Dönemi slotları, Slot Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilerek;

'09.03.2006 tarihi itibariyle SON DURUM;

deklere edilen meydan kapasiteleri en üst seviyede kullanılmış, yerli ve yabancı havayolu taşıyıcılarının slot talepleri en üst seviyede karşılanmıştır.'

Istanbul Atatürk Havalimanı için 75.948 geliş, 76.516 gidiş olmak üzere toplam 152.474 ,

Antalya Havalimanı için, 54.812 geliş, 55.652 gidiş olmak üzere toplam 110.464,

Ankara Esenboğa Havalimanı için, 18.917 geliş, 18.812 gidiş olmak üzere toplam 37.729,

İzmir Adnan Menderes Havalimanı için, 16.700 geliş, 16.738 gidiş olmak üzere toplam 33.438,

Dalaman Havalimanı için, 12.596 geliş, 12.434 gidiş olmak üzere toplam 25.030,

Kayseri Havalimanı için, 2.175 geliş, 2.174 gidiş olmak üzere toplam 4.350,

Bodrum Milas Havalimanı için, 11.510 geliş, 11.0509 gidiş olmak üzere toplam 23.019 uçak trafiği için slot verilmiş olup; slot uygulanmakta olan yedi (7) havaalanı için toplam 386.504 adet slot verilmiştir.

Yerli havayolu taşıyıcılarının iç hatlarda yapacağı tarifeli seferlerin %95'ine slot verilmiş olup; bazı havayolu taşıyıcılarının planladıkları yeni hataların slot talepleri ise havaalanların saatlik uçak kapasiteleri de dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde değerlendirilmektedir.

2006 yılı içerisinde DHMİ tarafından; can ve mal emniyeti ile yer ve uçuş emniyetinin en üst seviyede sağlanmasını teminen;

Atatürk Havaalanı PAT sahaları onarımı, Adnan Menderes Havalimanı yap-işlet-devret modeli ile yeni terminal yapımı ve PAT sahaları onarımı, Antalya Havalimanı PAT sahaları onarımı, Dalaman Havalimanı yap-işlet-devret modeli ile yeni terminal yapımı, Kayseri Havaalanı Terminal Binası, otopark, itfaiye ve yakıt tanklarının deplase edilmesi. İnşaatları başlatılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bu nedenle;

SLOT uygulanmakta olan havaalanlarının saatlik kapasiteleri tespit edilirken havaalanındaki; hava sahası, pist, apron ve terminal ile diğer kolaylıkların kapasiteleri dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, havaalanlarında yürütülmekte olan bakım çalışmaları nedeniyle, hava alanlarımızın kapasiteleri, DHMİ tarafından sadece pist imkanları ve seyrüsefer kolaylıkları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

!!! Slot uygulanmakta olan havalimanlarında 2006 yaz tarife dönemi için verilen toplam 386.504 slot değerlendirildiğinde, DHMİ tarafından işletilmekte olan 34 hava alanında 2005 yılında gerçekleşen toplam uçak trafiğine eşit bir rakam ortaya çıkmakta olup, yerli ve yabancı havayolu işletmeleri tarafından önemli oranda fazla slot talep edildiği anlaşılmıştır.Hava yolu işletmeleri tarafından talep edilen slot talepleri karşılanmış olmakla beraber Nisan 2006 Ayı sonu itibariyle, havayolu işletmelerinin uçuş programlarını yeniden değerlendirmeleri istenerek; fazladan aldıkları slotları ivedilikle iptal etmeleri talep edilecektir.

Aldığı fazla slotu iptal etmeyen veya aldıkları slota uymayan havayolu işletmeleri için;

DHMI tarafından yayımlanan Ücret Tarifesinde belirtilen Zamlı Ücret Tarifesi ile AIC'de belirtilen kazanılmış slot hakları sona erdirilecek, ayrıca; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 144.Maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Bu konulara ilişkin olarak, 13 Mart 2006 tarihinde havayolu işletmecilerine kapsamlı bir genelge yayınlanacaktır.