SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Slot Genelgesi......

Bilindiği üzere; Hava trafiğinin yoğun olduğu, Slot Koordinasyon uygulanan Havaalanlarımızdaki trafiğin, günün her saatine ve haftanın her gününe mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde yayılması ile meydan kapasitelerinin optimum kullanılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile tahsis edilen slotlar, uçaklara planlanan iniş-kalkış saat dilimlerinde meydan imkanlarını kullanım hakkını vermektedir.

Slot uygulanmakta olan İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Dalaman, Kayseri ve Bodrum Milas Havalimanları için yerli ve yabancı havayolu taşıyıcılarının 26 Mart - 28 Ekim 2006 tarihleri arasında uygulayacakları Yaz Tarife Dönemi slotları, Slot Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilerek;

09.03.2006 (Perşembe günü) tarihi itibariyle; deklere edilen meydan kapasiteleri en üst seviyede kullanılmış, yerli ve yabancı havayolu taşıyıcılarının slot talepleri karşılanmaya çalışılmıştır.

2005 yaz tarife dönemi içerisinde planlanan ilave seferler de dahil olmak üzere;

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 130.807 slot tahsis edilmiş olup, 2006 yaz tarife dönemi öncesinde bu sayı 152.474 olmuştur. Artış oranı % 17'dir.

Antalya Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 88.803 slot tahsis edilmiş olup 2006 yaz tarife dönemi öncesinde bu sayı 110.464 olmuştur. Artış oranı % 24'tür.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 26.887 slot tahsis edilmiş olup 2006 yaz tarife dönemi öncesinde bu sayı 37.729 olmuştur. Artış oranı % 40'tır.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 22.810 slot tahsis edilmiş olup 2006 yaz tarife dönemi öncesinde bu sayı 33.438 olmuştur. Artış oranı % 47'dir.

Dalaman Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 22.406 slot tahsis edilmiş olup 2006 yaz tarife dönemi öncesinde bu sayı 25.030 olmuştur. Artış oranı % 12'dir.

Kayseri Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 3.352 slot tahsis edilmiş olup 2006 yaz tarife dönemi öncesinde bu sayı 5.533 olmuştur. Artış oranı % 65'tir.

Bodrum Milas Havalimanı'nda, 2005 yaz tarife döneminde, 18.194 slot tahsis edilmiş olup 2006 yaz sezonu öncesinde bu sayı 23.019 olmuştur. Artış oranı % 27'dir.

2006 yaz tarife döneminde talep edilecek ilave seferler de dikkate alındığında bu oranların daha da artacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda; yerli havayolu taşıyıcılarının iç hatlarda yapacağı tarifeli seferlerin %95'ine slot verilmiş olup; bazı havayolu taşıyıcılarının planladıkları yeni hatların slot talepleri ise havaalanlarının saatlik uçak kapasiteleri de dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde değerlendirilmektedir.

Slot uygulanmakta olan havalimanlarında, sadece yaz tarife dönemi için olabilecek ilave seferler hariç, verilen toplam 387.304 slot değerlendirildiğinde, DHMİ tarafından işletilmekte olan 34 havaalanında 2005 yılı 12 ayında gerçekleşen toplam uçak trafiğine eşit bir rakam ortaya çıkmakta olup, yerli ve yabancı havayolu işletmeleri tarafından önemli oranda fazla slot talep edildiği anlaşılmaktadır.

Havayollarının, halen slot tahsis edilmemiş taleplerine imkan yaratılması ve meydan kapasitelerinin gerçek kullanım kapasitesinin görülebilmesi amacıyla, havayollarının Slot Koordinasyon Merkezi ile de gerekli koordinasyonu sağlayarak, 26 Mart 2006 tarihine kadar tarifelerini gözden geçirmeleri ve kullanılmayacak olan slotların ivedilikle iptal edilmesi yoluna gitmeleri gerekmektedir.

2006 yaz tarife döneminde, planlama aşamasında, Slot Uygulanan Havalimanlarının kapasiteleri belli saat dilimlerinde en üst seviyede kullanıldığından dolayı; Operasyonel Dönemde bu zaman dilimleri için slot tahsisine yönelik ilave bir kapasite imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle; söz konusu zaman dilimleri için, çok arızi durumlar hariç, kesinlikle slot tahsisi yapılmayacaktır. Havayollarının da Dönemsellik içermeyen Slot taleplerinde bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Ayrıca 'Operasyonel Dönem' olarak adlandırılan son 3 işgünü (72 Saat) zarfında muhtemel saat değişikliği C/R talepleri, pist ve park yeri imkanlarının el verdiği ölçüde karşılanacaktır.

Sonuç olarak, yukarıda açıklandığı şekilde; aldığı fazla slotu iptal etmeyen, alınan slota uymayan ve slotsuz uçuş gerçekleştiren havayolu işletmeleri için, AIC'de belirtilen 'kazanılmış slot haklarının' iptali maddesi ve bununla beraber; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 144. Maddesi'nde belirtilen parasal cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.