SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal YÜKSEK’in 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü Mesajı

Kıymetli havacılık camiası,

Sivil havacılık sektörü, dünya genelinde insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını, farklı kültürlerin bir araya getirilmesini ve ekonomik büyümenin desteklemesini sağlayan önemli bir sektördür.

Bugün, sivil havacılık alanında evrensel kurallarının oluşturulması ile hava araçlarının emniyetli, güvenli ve sistematik bir şekilde uçuş gerçekleştirebilmesi amacıyla kurulan ve faaliyet gösteren Ülkemizin de kurucu üyelerinden biri olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) kuruluş yıl dönümüdür.

Malumları olduğu üzere, sivil havacılık sektörü, teknolojik yenilikler, güvenlik önlemleri ve sürdürülebilirlik gibi konularda sürekli olarak gelişim sağlamaktadır.

Dünya Havacılığında lider Ülkelerden biri olan Ülkemizi “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda sivil havacılık alanında Dünya’ya yön verecek bir ülke konumuna getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Zaman mekan kısıtlaması olmadan her türlü eğitime uzaktan erişimin mümkün olduğu bir çağda, eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin havacılığımıza da entegre edilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Bu bilinçle sivil havacılıkta eğitime dayalı bir proje olan Yeni Sivil Havacılık Modeli’ni hayata geçirdik.

Yeni Sivil Havacılık Modeli; veriyi merkeze alan, insan faktörünün olabilecek olumsuz etkilerini minimize eden, havacılık alanındaki eğitimleri dijitalleşmenin getirdiği ihtiyaca göre yeniden şekillendiren ve alan bazında özelleştirilmesine dayalı bilişim, otomasyon ve akıllı /faydalı sistemleri içeren bütünleşik bir modeldir.

Yeni Sivil Havacılık Modeli’nin, “Kurumsal Dönüşüm Modeli”, “Havacılık Otomasyon Sistemi” ve “Akıllı/Faydalı Havacılık Servisleri” olmak üzere üç ana bileşeni bulunmaktadır.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin yanı sıra eğitimlerin yeniden yapılandırılmasını da içeren bu model, ulusal düzeyde diğer kamu kurumlarının, uluslararası düzeyde ise diğer ülkelerin sivil havacılık otoritelerine ve sektörüne örnek oluşturacak şekilde hazırlanmıştır.
Yeni Sivil Havacılık Modeli ile sivil havacılıkta dijital çağın gerekliliklerine uygun bir yapılanma, sürdürülebilir ve istikrarlı bir gelişme hedeflenmektedir. Ülkemizin “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda sivil havacılık sektörünün yenilenme sürecine katkı sunarak dünya havacılığında lider Ülkelerden biri olmaya devam etmekteyiz.

Havacılığın gelişimine katkı sağlayan ve sivil havacılığa gönül vermiş herkesin 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.