SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Uçuşa Elverişlilik İşlemleri

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz;
Hava araçları, hava araçlarının gövde, motor, pervane, elektrik, elektronik cihaz, sistem ve parçaları ile hava araçlarında kullanılan diğer teçhizatın uluslararası mevzuata uygun olarak uçuşa elverişlilik standartlarını belirlemek, bu kapsamda gerekli belge ve sertifikaları düzenlemek, denetlemek, yenilemek, iptal etmek ve kayıtlarını tutmaktan ve Ülkemiz tescilindeki tüm uçakların, belirlenen kurallara göre uçuşa elverişli olup olmadığını denetlemek, uygunluk sağlanmayan durumlarda uçuşa elverişlilik sertifikalarını askıya almak veya iptal etmekten sorumludur.

Bu kapsamda, ülkemiz tescilindeki hava araçlarının belirlenen standartlara göre uçuşa elverişli olup olmadığını denetlenmesi, hava aracı uçuşa elverişlilik sertifikalarının tanzim edilmesi, askıya alınması ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan mevzuat ile belirlenmekte ve Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmektedir.

Bu mevzuat kapsamına;
1-    Standart uçuşa elverişlilik sertifikası (Form 25) düzenlenmesi,
2-    Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası (Form 15) düzenlenmesi ve yenilenmesi,
3-    Ulusal uçuşa elverişlilik sertifikası (Form 25N) düzenlenmesi ve yenilenmesi,
4-    İhraç uçuşa elverişlilik sertifikası (Form 27) düzenlenmesi,
5-    Özel uçuş izni belgesi düzenlenmesi,
6-    Hava aracı ithal teknik uygunluk belgesi düzenlenmesi,
7-    Hava aracı gürültü sertifikası düzenlenmesi
faaliyetleri yürütülmektedir.

Bahse konu işlemler için sunulacak başvurular için başvuru kontrol formları oluşturulmuş olup, internet sitemizin formlar bölümünden erişim sağlanabilmektedir.