SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

İthal İşlemleri

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen hava araçları için Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 20XX/8) kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranmaktadır.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları Tebliğin Ek’inde yayımlanan sivil havacılık eşyalarının ithali için, Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 20XX/9) kapsamında TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) aranmaktadır.

Bu kapsamdaki başvurulara Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı uhdesinde işlem yapılmaktadır.Hava Aracı İthali

Bahse konu işlemler için sunulacak başvurular için başvuru kontrol formları oluşturulmuş olup, internet sitemizin formlar bölümünden erişim sağlanabilmektedir.

İnsansız Hava Aracı İthali

İnsansız Hava Aracı İthal Teknik Uygunluk Yazısı Verilmesi
Türkiye’ye herhangi bir ülkeden insansız hava aracı ithal etmek isteyen her hangi bir şahıs, işletme veya kurum SHT-İHA Talimatı Madde 6 gereklerine uygun olarak, ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulmak üzere ithal teknik uygunluk başvurusu yapar.


Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

  • Hava aracının üreticisi, tipi ve seri numarası bilgilerini ve gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numaralarını içeren, hangi Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılacağını belirten Başvuru Yazısı 
  • Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilecek ilgili ülke otoritesi tarafından verilmiş bir tip sertifikası, uygunluk belgesi veya eşdeğer belge (ilgili otoriteden bu belgenin temin edilmesinin mümkün olmadığı durumda; üretici tarafından verilecek, antetli kağıda şirket yetkilisi tarafından imzalanması şartıyla hava aracının hangi ulusal ve/veya uluslar arası standartlara uygun olarak üretildiğini belirten uygunluk yazısı Genel Müdürlükçe kabul edilebilir)
  • İthal edilmek istenen hava aracı için üretici tarafından tayin edilen seri numarası bilgisinin yer aldığı, üretici tarafından düzenlenmiş yazılı beyan (yukarıda yer alan uygunluk beyanı içerisinde belirtilebilir)
  • İHA’ya ait teknik özellikleri içeren ürün kataloğu
  • Fatura aslı ya da onaylı kopyası 
  • İHA’yı ithal eden şahıs ve/veya İHA’nın son kullanıcıları için Genel Müdürlükçe ilgili emniyet biriminde İHA ile operasyon yapılacağını belirterek yaptırılacak Güvenlik Soruşturması için gereken kimlik bilgileri (Nüfus Cüzdanı veya pasaport fotokopisi)
  • İHA’nın, üreticisinin yayımladığı elkitaplarına göre bakımının yapılacağına dair son kullanıcı tarafından düzenlenecek yazılı beyan
  • Hizmet Bedeli DekontuParça İthali

Bahse konu işlemler için sunulacak başvurular için başvuru kontrol formları oluşturulmuş olup, internet sitemizin formlar bölümünden erişim sağlanabilmektedir.