SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

İşletici İşlemleri

Ülkemizde SHY-6A ve SHY-6B yönetmelikleri kapsamında ruhsatlandırılan işletmeler için “İşletme Ruhsatı” ile birlikte “İşletme Şartları” düzenlenmektedir. Söz konusu sertifika içerisinde işletmek istedikleri hava araçlarının tip, tescil işareti ve sahip olduğu özel yetki bilgileri yer almakta olup, işletmelerine hava aracı giriş/çıkış işlemleri, tescil değişiklikleri ve özel yetki onay/iptal işlemlerinde bu sertifikanın revize edilmesi gerekmektedir.

 

Uçuş Operasyon Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili Ali Osman YAMAN
Tel (312) 203 61 77
Faks (312) 212 46 84

Hava Aracı Giriş İşlemleri

SHY 6A kapsamında ruhsatlandırılan “Bölgesel Havacılık”, “Hava Taksi” ve “Balon” işletmelerinin, filolarına hava aracı girişi sırasında tescil işlemleri ile birlikte, bir dilekçe ile işletme şartlarına söz konusu hava aracının ilavesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe Ek’inde, güncel “Hizmet Tarifesi”’nde “Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı – Uçuş Operasyon Müdürlüğü – İşletme Şartları” kısmında “İlave Değişiklik Ücreti” sütununda kendi işletme ruhsat kapsamlarına uygun hizmet bedeline ilişkin ödeme dekontunu da sunmaları gerekmektedir.

SHY 6A kapsamında ruhsatlandırılan “Havayolu” işletmeleri ise, yukarıdaki işlemlere ek olarak 13.11.2012 tarih ve 2821 sayılı Filoya Hava Aracı İlave Etme Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında başvuru dokümanı hazırlamaları ve planlanan tescil giriş tarihinden asgari 30 gün önce Genel Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurunun uygun görülmesi halinde, bir dilekçe ile işletme şartlarına söz konusu hava aracının ilavesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe Ek’inde, güncel “Hizmet Tarifesi”’nde “Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı – Uçuş Operasyon Müdürlüğü – İşletme Şartları” kısmında “İlave Değişiklik Ücreti” sütununda kendi işletme ruhsat kapsamlarına uygun hizmet bedeline ilişkin ödeme dekontunu da sunmaları gerekmektedir.

SHY 6B kapsamında ruhsatlandırılan işletmeler bir dilekçe ile işletme şartlarına söz konusu hava aracının ilavesi için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Hava Aracı Çıkış İşlemleri

SHY 6A kapsamında ruhsatlandırılan işletmeler, filolarından hava aracı çıkışı sırasında tescil terkin işlemleri ile birlikte, bir dilekçe ile işletme şartlarından söz konusu hava aracının çıkarılması için başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe Ek’inde, güncel “Hizmet Tarifesi”’nde “Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı – Uçuş Operasyon Müdürlüğü – İşletme Şartları” kısmında “İlave Değişiklik Ücreti” sütununda kendi işletme ruhsat kapsamlarına uygun hizmet bedeline ilişkin ödeme dekontunu da sunmaları gerekmektedir.

SHY 6B kapsamında ruhsatlandırılan işletmeler bir dilekçe ile işletme şartlarından söz konusu hava aracının çıkarılması için başvuru yapmaları gerekmektedir.