SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

ELT Kodu Tahsis İşlemleri

ELT (Emergency Locator Transmitter – Acil Durum Konum Vericisi) hava araçlarının kaza veya acil durumlara maruz kalmaları halinde, konumları hakkında pozisyon bilgisi sağlayan ve Arama Kurtarma hizmetlerinde kullanılan bir cihaz olmakla birlikte, üyesi olduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından getirilen kurallar gereğince de hava araçlarında bulundurulması zorunludur.

ELT cihazı, herhangi bir kaza/kırım durumunda otomatik ya da manüel olarak aktif hale gelerek sinyal vermektedir. Bu sinyaller Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından tespit edilmektedir. Tespit edilen sinyal Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin veri tabanında kayıtlı olan hava araçları ile karşılaştırılarak söz konusu havaaracına ait (İşletici, Sahip, Acil Erişim Telefonları vb.) bilgilere çok hızlı bir şekilde erişilebilmekte ve müdahalenin muhtemel gecikmesinin önüne geçilebilmektedir.

Bu nedenle, hava araçlarına ait ELT cihazı kayıt bilgilerinin doğru ve güncel olması hayati önem taşımakta olup İlgili şahıs ve işletmelerin konuya hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Arama Kurtarma Veri Tabanına girecek hava araçları için ELT cihazı kayıt formundaki bilgilerin -ELT kodunun yüklenmesi müteakibinde- veri tabanına kayıt edilmesi, bu bilgilerin doğruluğu, ELT cihazına yüklenecek kodların ELT kodlama usullerine uygun olması ve ELT Cihazı Kayıt Formu güncelleme işlemleri ilgili işletmenin/sahibinin sorumluluğunda olacaktır.

ELT cihazı kayıt formu ile ilgili ilk kayıt ve güncelleme işlemlerinin hepsi tbrd.udhb.gov.tr web adresinden yapılacaktır. ELT cihazlarının kodlanması sürecinde yapılan bütün işlemlerin (ELT formları, ELT kodu yüklendi bilgileri, ELT form güncellemesi vb.) uçuşa elverişlilik dosyasında bulundurulması ve birer örneklerinin gerektiğinde ibraz edilmesi için saklanması önem arz etmektedir.

 

Haberleşme ve Hava Trafik Sistemleri Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Tel   (312) 203 60 22
Faks  (312) 212 46 84
e-posta  hss@shgm.gov.tr