SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havacılık Çalışmaları ve Gölgeleme Uygulamaları

Havaalanlarında, hava aracı operasyonlarının emniyetli olarak yapılabilmesini teminen ICAO tarafından havaalanı tasarımı ve işletimine yönelik olarak yayımlanmış olan Annex 14 dokümanının 1. cildinde yer alan hususların yerine getirilmesi önem arz etmektedir. 

Ülkemizde bu konuda uygulanması gereken usul ve esaslar ise, bu doküman esas alınarak hazırlanmış ve yayımlanmış olan “Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı (SHT-HES)” ile belirlenmiştir. Ancak, bazı durumlarda gerek fiziki arazi yapısı gerekse teknik nedenlerle bu kriterlerin havaalanlarında tamamen sağlanması mümkün olmayabilmektedir. Böyle durumlarda, Genel Müdürlüğümüz tarafından yukarıda adı geçen uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına izin verildiği ölçüde, havacılık çalışmaları yapılmak suretiyle emniyeti artırıcı tedbirler alınıp operasyonların devamlılığına izin verilebilir.

Yapılacak havacılık çalışmaları, belirli durumlarda yeni mânialara izin verilmesi ya da pist, pist şeridi, pist sonu emniyet alanı ve taksi yolu planlamaları yönünden fiziki ve/veya operasyonel gerekliliklere yönelik konular ile sınırlı olup, bunların dışındaki konularda havacılık çalışması yapılmasına izin verilmez.

Havaalanları çevresindeki doğal arazinin ve mevcut yapılaşmaların gerekli kriterlerin üzerindeki yüksekliklerde olması durumlarında ise, yine Genel Müdürlüğümüz tarafından yukarıda adı geçen uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına izin verildiği ölçüde, gölgeleme çalışmaları yapılabilir.

Her iki durumda da yapılacak emniyet çalışmaları ICAO ve SHGM tarafından konulan kural ve yöntemlere uygun şekilde yapılmalıdır. Havacılık çalışmaları ve gölgeleme uygulamaları havaalanı işletmecileri ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ve ölçekte imar planı yapma yetkisine sahip kurum ya da kuruluşlar tarafından koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Çalışmaların belirli aşamalarında Genel Müdürlüğümüz ile de işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunulması önem arz etmektedir.


Havaalanları Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Fatih TUNCAR
Tel (312) 203 74 54
Faks (312) 215 81 30