SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Mânialar

Mânia, "hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmı" olarak tanımlanmaktadır.

Havaalanlarına emniyetli hava aracı operasyonları düzenlenebilmesi için havaalanları çevresinde belirlenmiş bazı bölgelerde belirli yüksekliklerin aşılmaması, yani mânialara izin verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından havaalanı mânia planları hazırlanmakta ve uygulanmak üzere başta ilgili belediyeler ve valilikler olmak üzere imar planı yapma yetkisine sahip ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Bu kurum ve kuruluşlar da söz konusu mânia planlarında belirtilen kriterlere uygun şekilde imar planı düzenlemesi yapmak zorundadır. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47. maddesi kapsamında hazırlanan havaalanı mânia planlarına aykırı durumların tespiti halinde ise uçuş, can ve mal emniyetini teminen ilgili valilikler tarafından gerekli işlemler yapılır. Mâniaların oluşmasını önlemek ve havaalanı ve uçuş emniyetini sağlamak amacıyla oluşturulan bu planlara uyulması, ileride telafisi mümkün olmayan olumsuz durumların önüne geçilmesi ve havaalanlarının kullanılamaz hale gelmesini önlemek açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Havaalanı Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Fatih TUNCAR
Tel (312) 203 74 54
Faks (312) 212 46 84