SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havaalanı, Heliport, Yer Hizmetleri ve Terminal İşletmeleri

Sivil hava alanları, helikopter iniş-kalkış alanları, deniz hava tesisleri ve sivil havacılıkta kullanılacak her türlü iniş-kalkış pistlerinin yer seçimine ait kriterleri belirlemek, uygulamaları denetlemek Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğundadır. Bu kapsamda, hava alanlarında görev alacak hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmakta, havaalanı ve terminal işleticilerinin yanı sıra heliport işletimi ve yer hizmetleri kuruluşlarının izinlendirme, ruhsatlandırma ve sertifikasyon süreçleri yürütülmektedir. 


Havaalanları Daire Başkanlığı
Tel (312) 203 60 00
Faks (312) 212 46 84

Havaalanı İşletmeci Bilgileri

Havaalanı işletmecileri, havaalanı işletiminden sorumlu olan ve Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A) kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlardır.

Havaalanları Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Recep USLU
Tel (312) 203 61 58
Faks (312) 212 46 84

Heliport İşletmecileri

Helikopterlerin iniş, kalkış ve yer hareketlerini tamamen veya kısmen yapabilmelerine elverişli alan olan heliportların işletiminden sorumlu olan ve Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlardır.

Havaalanları Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Recep USLU
Tel (312) 203 61 58
Faks (312) 212 46 84

Terminal İşletmecileri

Genel Müdürlüğümüz tarafından sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında, havaalanı işletmecisi dışında yap işlet devret modeli, kiralama ve benzeri şekillerde terminal işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı düzenlenmektedir. Terminal içerisinde yer alan, ticari kısımlar dışında kalan ve ticari niteliğe haiz olmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar Terminal İşletmecilerine verilecek ruhsat kapsamında terminal ile bir bütün olarak değerlendirilir.

Terminal İşletme Ruhsatı almış olan terminal işletmecilerinin aynı zamanda otopark ve kapsamındaki hizmetleri de işletmesi durumunda, bu hizmetler için ayrıca ruhsat alınması zorunlu değildir. Ancak, bu hizmetlerin terminal işletmecisi dışında başka bir şirket tarafından verilmesi durumunda işletici şirket tarafından ruhsat alınması gereklidir.

Havaalanları Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Sertan ALBUZ 
Tel (312) 203 61 20
Faks (312) 212 46 84

Yer Hizmetleri Kuruluşları

Yer Hizmeti Kuruluşları, Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak havaalanlarında aşağıda yer alan hizmet türlerinden yer hizmetleri yapmak üzere yetkilendirilmiş ve Genel Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlardır.

Hizmet Türleri

 • Temsil,
 • Yolcu Hizmetleri,
 • Yük Kontrolü ve Haberleşme,
 • Ramp,
 • Kargo ve Posta,
 • Uçak Hat Bakım,
 • Uçuş Operasyon,
 • Ulaşım,
 • İkram Servis,
 • Gözetim ve Yönetim,
 • Uçak özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi.

Havaalanları Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Süleyman YEŞİLYURT 
Tel (312) 203 60 77
Faks (312) 212 46 84