SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Aracı Teknisyeni

Hava aracı teknisyenleri; hafif, döner katlı veya büyük hava araçlarına bakım yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından lisanslandırılan meslek grubudur. Hava aracı teknisyenleri hava aracı gövde yapılarının, motorların, elektronik ve aviyonik sistemlerin muayenesini (kontrolünü), bakımını ve onarımını gerçekleştirir.

Hava aracı teknisyenlerinin, bir hava aracının bakımını yapıp uçuşa elverişlilik belgesini imzalayabilmesi için Genel Müdürlüğümüzden SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olması gereklidir. Lisans sahibi kişinin bakım çıkış sertifikasını imzalayacağı uçağın tip eğitimini almış olmalı ve yetkili olduğu uçak tipi lisansında yazılı olmalıdır.

Lisans Kategorileri

Kategori Tanımı
A Hat Bakım Mekanik Teknisyeni
B1 Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Mekanik)
B2 Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Aviyonik)
C Hava Aracı Üs Bakım Mühendisi Veya Teknisyeni


İyi bir hava aracı teknisyeni, her şeyden önce sorumluluk sahibi olmalıdır çünkü yüzlerce insanın hayatı ve yüz milyonlarca dolarlık uçaklar kendisine emanet edilmektedir. Muhakeme gücü yüksek, el becerileri iyi, İngilizce bilgisi yeterli seviyede ve çalıştığı alanda tecrübe sahibi olmayı iyi bir hava aracı teknisyeninin sahip olması gereken önemli özellikler olarak sıralayabiliriz. Özellikle zaman baskısı altında işler yapıldığı için soğukkanlı olmak iş emniyeti için hayatidir.

 

Ulusal Hava Aracı Bakım Lisansı (SHT-66U) İşlemleri

Ulusal hava aracı bakım lisansı müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır:

  • İstenilen talebi belirtir tarihli başvuru dilekçesi mevcut mu?
  • Eksiksiz doldurulmuş Form19U başvuru formu mevcut mu?
  • Eğitim durumunu gösteren belge kopyası (noter onaylı) mevcut mu (SHT-66U Madde 8 kapsamında deneyim indirimi olacaksa)?
  • İlgili bakım deneyimini kanıtlayacak dökümanlar var mı?
  • SHY-66 Hava aracı bakım lisansının bir kopyası mevcut mu (varsa)?
  • Çalıştığı şirketten alınan, çalıştığı süreyi, birimi ve görevi teyit eden resmi yazı var mı (varsa)?
  • Talep edilen kategoriye uyumlu SHY/Part-147 onaylı sınav merkezinden alınmış sınav sonuç evrakları aslı var mı?
  • SHY-66 hava aracı bakım lisansı yoksa; Talep edilen kategoriye göre (UB1 veya UB2 için) ilgili modül sınav sonuçları başvuru tarihine göre son 10 yıl içerisin de tamamlanmış mı?
  • Bireysel başvurularda nüfus cüzdan örneği (noter onaylı ya da muhtardan alınmış örnek) , şirket başvurularında (kalite birimi tarafından onaylı ) nüfus cüzdan fotokopisi mevcut mu?
  • Başvuru sahibinin son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı mevcut mu?

SHY-66 Lisans İşlemleri

Hava aracı Bakım Teknisyeni Lisans İşlemleri aşağıdaki başlıklara göre oluşmaktadır.


 

#

İŞLEM

F. NO

BAŞVURU FORMU

D.NO

DENEYİM DEFTERİ

1

Tanzim İşlemi

FR.19A

SHY-66 Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

FR.166B1.1

B1.1 Deneyim Defteri

FR.166B1.2

B1.2 ve B3 Deneyim Defteri

FR.166B1.3

B1.3 Deneyim Defteri

FR.166B1.4

B1.4 Deneyim Defteri

FR.166B2

B2 Deneyim Defteri

FR.166A1

A1 Deneyim Defteri

FR.166A2

A2 Deneyim Defteri

FR.166A3

A3 Deneyim Defteri

FR.166A4

A4 Deneyim Defteri

2

Kategori İlave

FR.19B

SHY-66 Lisans Kategori İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

 

 

3

Tip İlave İşlemleri

FR.19C

SHY-66 Lisans Tip İlavesi Başvurusu Kontrol Formu

 

 

4

Temdit İşlemi

FR.19D

SHY-66 Lisans Temdit Başvurusu Kontrol Formu

-

-

5

Kayıp Lisans İşlemleri 

FR.19E

SHY-66 Kayıp Lisans Tanzimi Başvurusu Kontrol Formu

-

-

6

Kredilendirme İşlemleri

FR.19F

SHY-66 Modül Kredilendirme Başvurusu Kontrol Formu

-

-

7

Dönüşüm İşlemleri

FR.19G

SHY-66 Lisans Dönüşüm Başvurusu Kontrol Formu

-

-

8

Sınırlama Kaldırma İşlemleri

FR.19H

SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Sınırlama Kaldırma Başvurusu Kontrol Formu

-

-