SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Tarayıcı Personel

Yolcu, kabin bagajı, personel ve beraberindeki eşyalar, uçakaltı bagaj, kargo, posta, şirket postası ve malzemeleri, uçuş tedarikleri, havalimanı tedariklerinin Güvenlik Tahditli Alanlara geçişte taranması ve elle aranmasında görevli güvenlik personeli Tarayıcı Personel olarak adlandırılmaktadır.

Tarayıcı personelin, Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavına (TPSS) girmesi ve başarılı olarak sertifikalandırılması gerekmektedir.

TPSS sınavı 4 kategoride düzenlenmektedir;

1) Yolcu, personel ve kabin ile kişilerin beraberinde taşıdıkları eşyaların taramasını yapan tarayıcı personele TPSS-A,

2) Uçak altı bagaj taraması yapan personele TPSS-B,

3) Kargo taraması yapan personele TPSS-C,

4) Uçuş/havalimanı tedariklerinin taramasını yapan personele ise TPSS – D sertifikası verilmektedir.

TPSS sınavına başvurular Havacılık Güvenliği Sınav Rezervasyon Sisteminden  (https://srshg.shgm.gov.tr) kurum yetkilisi personel tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları belirlenen tarihte yapılan sınavların son oturum tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonunda sistemden ilan edilmektedir.

Sınavda başarılı olan personel sertifikalarını Havacılık Güvenliği Sınav Rezervasyon Sistemi ve e-devletten alabilir. Sertifikalar, sınavla ilgili itirazların ve değerlendirmelerin sona erme tarihi olan 20 (yirmi) iş günü sonrası temin edilebilir.

Sınavda başarılı olan tarayıcı personel Genel Müdürlüğümüz hizmet tarifesinde belirtilen tutarı yatırmaları ve Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları halinde sertifikalarını fiziki olarak da alabilirler.

Tarayıcı personel sertifikasının (TPSS) geçerlilik süresi 3 yıldır.

TPSS A, B, C ve D grubundan sınava girecek adaylara 01.01.2020 tarihinden önceki sınavlar dikkate alınmaksızın 01.01.2020 tarihi itibariyle 5 (beş) sınav hakkı tanınmıştır. Tarayıcı personel ve havacılık güvenliği personeli sınavında her sınav türü için ayrı ayrı olmak kaydı ile Havacılık Güvenliği Sınav Rezervasyon Sisteminin devreye girdiği 01.01.2020 tarihinden sonra üst üste 5 kez başarısız olan adaylar süresiz olarak sınava alınmazlar. 

SHT-17.5 sayılı Havacılık Güvenliği Sınav Talimatının 18-1-ğ maddesi gereği, adayların, her ne gerekçeyle olursa olsun sınav dönemlerinde ücretini yatırıp randevu aldıkları halde sınava girmemesi durumunda, sınav ücreti iade edilmez.

  • SHT-17.2 sayılı Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı için tıklayınız

  • SHT-17.5 sayılı Havacılık Güvenliği Sınav Talimatı için tıklayınızHavacılık Güvenliği Dairesi
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Ramazan DURSUN
Tel (312) 203 60 28
Faks (312) 212 46 84