SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havacılık Güvenliği Eğitmeni

SHT-17.2 sayılı Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatında yer alan eğitimleri veren eğitmenlerin Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetki Belgesi alması zorunludur. Eğitmenleri Vasıfları ve Yetkilendirilmeleri ile ilgili hükümler talimatın 10 uncu maddesinde yer almaktadır.

Havacılık Güvenliği Eğitmen Sınavları (HGES) başvuru ve yetkilendirme olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

1)       Sınav Başvurusu

a)  Sınava girecek adayların Havacılık Güvenliği Sınav Rezervasyon Sistemine  (https://srshg.shgm.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca, kurum yetkilisi personel tarafından yapılabilir. Sisteme üye olmayan adaylar “Kayıt ol” kısmında istenilen bilgileri girerek sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Adaylar ayrıca e-devlet üzerinden de giriş yapabilirler.

b)  Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra adaylar SHGM Takas Sistemi (https://takas.shgm.gov.tr) veya Havacılık Güvenliği Sınav Rezervasyon Sisteminden (https://srshg.shgm.gov.tr) kredi satın alarak sınav ücretini ödeyebilir.

c)  Ödemelerini yapan adaylar Havacılık Güvenliği Sınav Rezervasyon Sisteminde (https://srshg.shgm.gov.tr) ilan edilen sınav tarihi, oturumu ve gireceği sınavları (rezervasyon işlemleri – seanslar) seçmesi gerekmektedir.

d)  Başvurular sona erdikten sonra adaylar “Başvuru Onay” kısmından başvurunun durumunu kontrol edebilirler. 

e)  Adayların sınava girmeden önce sınav giriş saatlerini ve oturumlarını kontrol etmesi gerekmektedir.

2)       Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetkilendirme Süreci

a)  Havacılık güvenliği eğitmen sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını https://srshg.shgm.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Sınav sonuçları 5 (beş) iş günü sonunda sistemden ilan edilmektedir.

b)   Sınavda başarılı olan adayların Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetki Belgelerini alabilmeleri için SHGM BYS’ye (Bilgi Yönetim Sistemi) (otomasyon.shgm.gov.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Bir kuruma bağlı olarak çalışan adayların başvuruları bağlı bulundukları kurum üzerinden yapılır. Münferit başvurularda BYS Otomasyon üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. BYS otomasyon sisteminde işlem yapmak amacıyla şifre almak için  https://bimtakip.shgm.gov.tr/shgmyesor/index.xhtml linki üzerinden, talebin ilgisine BYS Otomasyon Sistemi Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemleri, talebe de Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetki Belgesi almak açıklamasının yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir.

c)   Başvuru için gerekli evraklar SHT 17.2’nin 10. Maddesinde belirtilmiştir. Başvuru için istenilen evraklar aşağıdaki gibidir:

    i.         Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olunmuş ise mezuniyet belgesi ve/ veya yetkisi kabul edilen bir eğitim kuruluşundan veya uluslararası bir organizasyondan alınmış eğitimcinin eğitimi sertifikası veya formasyon eğitimine sahip olduğuna dair eğitmen belgesi/sertifikası. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak eğitmenlik yapanlarda bu şart aranmaz.

    ii.         Yetki talep edilen alanlarda daha önce eğitim almış olduğunu gösterir geçerli sertifikalar, (Girilen sınavla talep eden kursun aynı olması gerekmektedir. Örneğin Kurs 1 sınavında başarılı olan personelin Kurs 1 – Güvenlik Bilinci Eğitimini aldığını gösterir sertifika/belge ibraz etmesi gerekmektedir)

     iii.         Güncel iletişim bilgileri ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı özgeçmiş,

     iv.         Sivil havacılık alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu gösterir belge,

      v.         Havacılık Güvenliği Eğitmen Başvuru Formu (FR.07)

d)   Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik yoksa Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetki Belgesi 10 (on) iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Belgenin geçerlilik tarihi onay tarihinden itibaren başlamaktadır. Belgelerin elektronik imzalı hali başvuru yapılan SHGM BYS veya e-devletten alınabilir.

e)   Havacılık Güvenliği Eğitmen Sınavında başarılı olup, yetkilendirme için 6 ay içerisinde SHGM BYS’ye belgelerini yüklemeyen personelin hakları iptal edilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu Havacılık Güvenliği Eğitmen Yetki Belgesine sahip olan personel, belgesini ticari olarak değiştirmek isterse talep ettiği ve başarılı olduğu kursların hizmet bedellerini SHGM Takas Sisteminden (https://takas.shgm.gov.tr) ödemesi gerekmektedir.

SHT-17.5 sayılı Havacılık Güvenliği Sınav Talimatının 18-1-ğ maddesi gereği, adayların, her ne gerekçeyle olursa olsun sınav dönemlerinde ücretini yatırıp randevu aldıkları halde sınava girmemesi durumunda, sınav ücreti iade edilmez.

  • SHT-17.2 sayılı Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı için tıklayınız

  • SHT-17.5 sayılı Havacılık Güvenliği Sınav Talimatı için tıklayınız