SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Genel Müdürlüğümüz, sivil havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinin yanı sıra geliştirdiği projeler ile de sektöre hizmet vermekte ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Kurumsal tecrübe ve bilgi birikimimizi daha etkin değerlendirebileceğimiz projeleri, sektörümüzün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Sektöre hareket verecek, çevreye duyarlı, herkes için eşit fırsat sunacak ve kaliteye katkı sağlayan projeler geliştirerek, sivil havacılığımızda çok yönlü ve sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz. Tutarlı, sürekli ve standart bir proje yönetimi yaklaşımı ile, çalışmalarımızı paydaşlarımız olan sektördeki kurum ve kuruşlarla eşgüdüm içinde yürütüyoruz.