SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havaalanı Acil Durum Planlaması

Sivil hava trafiğine açık her havaalanı için Annex 14 Cilt I’de belirtilen hükümlere göre havaalanında gerçekleşen operasyonların ve faaliyetlerin tümünü kapsayacak şekilde acil durum planı hazırlanması gerekmektedir. Bu kitapta verilen bilgilerin amacı söz konusu acil durum planının hazırlanmasında ve bu teknik yapılanmanın yürütülmesinde tek tip bir uygulama sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Kitap, havaalanında oluşabilecek acil durumlar için önceden planlamaya ve acil duruma müdahale ederken farklı hizmet birimleri arasındaki koordinasyona ilişkin konularla ilgili bilgileri içermektedir. Bu kapsamda planlanması gereken acil durum tipi için farklı hizmet birimleri arasında acil durum operasyonları ve komuta merkezine ilişkin bilgileri ile bir havaalanı acil durum planının örnek taslağını da içermektedir.