SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havaalanları Master Planlama Esasları

Havaalanı işletmecilerinin bu konudaki çalışmalarına destek vermek ve havaalanları ile ilgili dokümantasyon eksikliğinin zamanında giderilebilmesi amacıyla hazırlanan kitap, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)'nın yayımladığı havaalanları master planlarının hazırlanmasına ilişkin esasları içeriyor.

Ülkemizdeki havaalanlarının uluslararası standartlarda işletilmesi amacıyla her bir havaalanı için yapılması öngörülen Master Planları, önümüzdeki 20 yıllık gelişim planlarının yanı sıra fiziksel ve yönetimsel stratejilerin de belirleneceği bilgileri içermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu uygulama ile, havaalanlarının gelecekte oluşması muhtemel trafik projeksiyonları göz önünde bulundurularak sürekli büyüyen havacılık sektöründeki gelişmelere hazır olması hedefleniyor.

Master Planlar ile; havaalanları içerisindeki pist, taksirut ve apronun, yolcu binalarının, yer ulaşım bağlantılarının ve dahili yolların, araç park yerlerinin, kargo alanları gibi mevcut bir çok tesisin kapasitelerinin karşılıklı olarak dengelenmesi ve zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara karşılık verebilecek düzeyde esnek ve geliştirilebilir olması sağlanacak. Havaalanında bulunan her bir birimin kendi işlevini ayrı ayrı olarak en yüksekverimlilik düzeyinde gerçekleştirebileceği en rantabl iskeleti oluşturması bakımından havaalanı master planları belirleyici olacak.