SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Özel Kalem

 • Genel Müdürün yazılı ve sözlü haberleşmesiyle ilgili Kurum içi ve Kurum dışı görüşme ve randevularını düzenleyerek iletişimini sağlamak.
 • Genel Müdüre gelen her türlü dokümanın gerektiğinde ilgili birimlerin yetkililerine ulaştırılmasını sağlamak.
 • Genel Müdürlük makamının haftalık, aylık, yıllık ve günlük programlarını, yurt içi ve yurt dışı resmi seyahatlerinin hazırlıklarını organize etmek.
 • Genel Müdürün yazışmalarını yapmak, bunları arşivlemek.
 • Genel Müdürlük protokol, tören ve kutlama işlerinin ilgili birimlerle işbirliği içerisinde düzenlenmesini sağlamak.
 • Genel Müdürün yapacağı toplantıları organize etmek, gerekli hazırlıkları yapmak; uygulamada istikrar ve tutarlılığı sağlamak için ilgili olan diğer birimlerle işbirliği içinde koordineli çalışmak.
 • Birimlerle Genel Müdürlük Makamı arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği faaliyetlerini koordine etmek,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürü
Telefon (312) 
Faks (312) 215 35 19


Basın ve Bilgi Edinme Birimi

 • Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlük hakkında medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, ilgili makamları bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak,
 • Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
 • Genel Müdürlüğün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, editing, grafik tasarım işlemlerini yapmak, bunları arşivlemek,
 • Genel Müdür adına özel günlere ilişkin mesajlar hazırlamak,
 • Basın yayın organları ile olan ilişkileri düzenlemek,
 • Protokolde basın ve halkla ilişkilerle ilgili çalışmalara katılmak,
 • Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 • Verilecek benzeri görevleri yapmak.