SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolar

Diğer Mali Tablolar (Aylık)
23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan "Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, ……..yayımlanır." hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Genel Müdürlüğümüze ait Diğer Mali Tabloları aşağıda yayımlanmıştır.


Temel Mali Tablolar (Yıllık)
23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin (GYMY) 313. maddesinde sayılan tablolardan Genel Müdürlüğümüz Temel Mali Tabloları aşağıda yayımlanmıştır.