SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun “İç Kontrol Sistemi” başlıklı beşinci kısmının 55 - 67’nci maddeleri ile bu maddelerin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” uyarınca Kurumumuz tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024 yılı için güncellenerek onaylanmıştır.

İlgililerin bilgilerine sunulur.