SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun “İç Kontrol Sistemi” başlıklı beşinci kısmının 55 - 67’nci maddeleri ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında kamu idareleri tarafından İç Kontrol Sistemi Eylem Planları hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

Yukarıda bahsedilen Kanun ve Tebliğ gereğince, Genel Müdürlüğümüz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022 yılı için güncellenmiştir.