SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava ve Uzay Tıbbı Sürekli Eğitim Programı (HUTSEP) 26 Aralık 2021 Tarihinde Yapıldı

1 Ocak 2022

Genel Müdürlüğümüzün yetkili uçuş tabipleri tazeleme eğitimlerine ve ulusal havacılık tıbbı çalışmalarına verdiği önem ve destek artarak devam etmektedir.

Onkolojik ve Hematolojik Hastalıklarda Uçuş Değerlendirilmesi, SHT MED Uygulama süreçleri, güncel Covid 19 muayene gereklilikleri ve hava yolu taşımacılığında verilen acil sağlık hizmetleri gibi havacılık sağlığını ilgilendiren konuların ele alındığı toplantı, Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu tarafından sektör temsilcilerinin katılımı ile 26 Aralık 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı neticesinde hematoonkolojik hastalıklar için kullanılacak bir form geliştirildi. ICAO ve EASA uygulamaları ile Sağlık Bakanlığı rehberlerini dikkate alacak şekilde Covid 19 Muayene gerekliliklerine yönelik bir algoritma paylaşıldı. Ayrıca hava taşımacılığında acil sağlık hizmetleri sunumuna yönelik standardizasyonun sağlanması için bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur