SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

SAHA MİHENK ANKARA’DA

SAHA İstanbul tarafından kurulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) , Paydaş Kuruluşlar ve Firmalar tarafından düzenlenen "Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı" 13 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal YÜKSEK’in açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştayda Milli havacılık endüstrisinin güncel durumu, küresel ve yerel tedarik süreçlerine entegrasyonunda kilit rol oynayan kalite ve sertifikasyon düzenlemelerinin önemi ve yerlileştirilmesi konuları derinlemesine ele alındı. İlgili çalıştaya Havacılık endüstrisi ile ilgilenen, tedarikçi olan veya bu alanda çalışmak isteyen firmaların yetkilileri de katılım sağladı.

Genel Müdürümüz, açılış konuşmasında ülkemiz havacılık endüstrisinde kullanılan tüm parça, cihaz ve ekipmanların tedarik süreçlerinde yaşanılan sıkıntıların en aza indirilmesini, cihaz ve ekipmanların ülkemiz kabiliyetlerine paralel olarak yerlileştirilmesi ve millileştirilmesine destek olmayı, uluslararası rekabette üst seviyelere taşımayı, teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmeye katkı sağlamayı da bir görev olarak gördüğünü bu sayede üreticileri ve üreticilere her türlü tedariki sağlayan alt yüklenicileri bir araya getiren SAHA İstanbul kümelenmesinin ve MİHENK’in çalışmalarını değerli bulduğunu ifade ederek hava aracı parçası ve ekipmanların sertifikasyonuna ilişkin çalışmalarına olan desteklerini vurguladı.


 “Ülkemizde havacılık sektörü çalışanlarının çağın gerekliliklerine göre kaliteli eğitimler ile yetiştirilmesi, sertifikalandırılması ve lisanslandırılması en önemli hedeflerimizden biridir.”

Genel Müdürümüz, açılış konuşmasında Yeni Sivil Havacılık Modelinin ve Kurumsal Dönüşüm Modelinin artık faaliyete geçtiğini ifade etti. Sayın YÜKSEK, “Genel Müdürlüğümüz tarafından, merkezi olarak verilen eğitim içeriklerinin yeterliliği ile, bu eğitimler sonunda yapılacak sınavların standardize edilmesini sağlayacağız. Bu sistem ile yetiştirilen personellerin sektörde yapacakları işlere uygun, doğru içerikte eğitimleri alarak ve adil bir değerlendirme sürecinden geçerek sertifikalandırılması, lisanslandırılması önceliğimiz olacaktır. Bahsettiğimiz bu yapısal ve sistemsel dönüşüm ile sertifikasyon sürecinde dünya da ilk ve rol model olacak yeni bir yaklaşımı sektörümüze kazandırıyoruz.” Diyerek ilgili yenilikçi, dinamik ve adaptif sistemin bütünleştirici yaklaşımı ile teknik sorunlara akademik bakış açısı ile çözümler getirileceğinin müjdesini verdi.

Sayın YÜKSEK, açılış konuşmasına son verirken son beş yıl içerisinde havacılık alanında yerlileştirme ve millileştirme hareketlerine dair gelişimin önemini vurgulayarak AS9100 belgelendirmesi de dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında uluslararası düzeyde ülkemize çok değerli yetkinlikler kazandıran ve bu süreçte edinilen deneyimleri sivil havacılık sektörüyle paylaşan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi MİHENK’e ve katılımcılarına teşekkürlerini iletti.