SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

COVID-19 Önlemleri Konulu ve UOD-2020/1G Sayılı Genelge Revize Edilmiştir

23 Mayıs 2020
COVID-19 virüsü salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında, COVID-19 salgınının etkisini azaltmak ve hava taşıma operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak hazırlanan, tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanlarının ve virüslü kan örneklerinin taşınması ile tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması muafiyetlerine yönelik “COVID-19 Önlemleri” konulu ve UOD-2020/1G sayılı Genelge revize edilmiştir. Söz konusu revizyon ile anılan Genelgenin 4. maddesi gereğince geçerlilik süresi azami 4 ay uzatılabilecek yenileme eğitimlerinin kapsamı, geçerlilik süresi en geç 31 Ağustos tarihinde dolacak olan tüm sertifikaları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.