SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

"Havacılık Sağlık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri" konulu Genelge yayımlanmıştır

1 Ocak 2022
Yayınlanan genelge revizyonu ile 15/06/2017 tarihinde yayımlanan Havacılık Sağlık Talimatı (SHT MED) kapsamında havacılık sağlık muayenesi yapmak üzere yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinin (AeMCs), Uçuş Tabiplerinin (AMEs) ve Yetkili Tabiplerin (DmEs) gerçekleştirecekleri havacılık sağlık muayeneleri ile AeMC, AME ve DmE yetkilendirilmesi bulunmayan illerde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışan Genel Müdürlük tarafından lisans veya sertifika düzenlenen pilot, kabin ekibi üyesi dışında kalan havacılık personelinin; AeMC, AME veya DmE yetkilendirmesi yapılıncaya kadar SHGM.UOD.29156034.FR 53, 54 veya 55 formları ile öncelikli tam teşekküllü devlet hastanelerinde muayene olacak şekilde tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerinin sağlık kurulu kararları ile sağlık muayene şartının yerine getirilmesini sağlanmasına yönelik sağlık sertifika ve sağlık muayene raporu düzenleme iş ve işlemleri hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Ayrıca gerçekleştirilen SHT MED Talimat revizyonu ile birlikte 01.01.2022 tarihi itibarı ile Genel Müdürlük Hava Sağlık Bölümü (AMS) onayı gerektirmeyen Sınıf 1,Sınıf 2, Sınıf 3, LAPL Sağlık sertifikaları ile kabin ekibi ve diğer havacılık personeline ait sağlık muayene raporları ilk kez düzenlenmesi dahil olmak üzere doğrudan havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenebilecektir.
 
Genelge revizyonu ile birlikte AeMC, AME, DmE, itiraz ve kontrol AeMC, tam teşekküllü hastanelerden alınan muayene evrağının gönderileceği AeMC başkanlıkları listesi ile SHT APAM Talimatında geçen doğrulama laboratuvar listesi ve iletişim bilgileri, sağlık sertifika ve sağlık muayene rapor düzenlenmesi için istenen asgari muayene gereklilikleri, SHT APAM Talimatı kapsamında bakılması istenilen psikoaktif maddeler, muayene formları, muayenelerle ve yetkilendirmelerle ilgili mevzuat, kaynak dökümanlar ve duyuruların Genel Müdürlük resmi internet sayfasından yayınlanacağı bildirilmektedir.
 
Kamuoyuna duyurulur.


Genelge İçin Tıklayınız