SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havalimanları / Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’de değişiklik yapılmıştır

20 Haziran 2022
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’de değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik, 14 Haziran 2022 tarih ve 31866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yer hizmetleri kuruluşunun tüm faaliyetlerinden Genel Müdürlüğe karşı tam sorumluluğu olan Form-4 sahibi sorumlu müdür bulundurulması şartı getirilmiş, sorumlu müdürün gereklilikleri, yetkilendirilme ve yetki iptal esasları belirlenmiştir.
 
Yer hizmetleri kuruluşunun çalışma ruhsatının iptaline ilişkin ilave hususlar düzenlenmiş, bu çerçevede ruhsatı iptal olan kuruluş sahibi ve yöneticisi ile ilgili cezai müeyyideler tanımlanmıştır.
 
Bu kapsamda yer hizmetleri kuruluşlarının Yönetmelikte belirtilen Sorumlu Müdür onayına ilişkin işlemleri yapması gerekmektedir.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.