SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ TALİMATI (SHT-CAM) taslağı tamamlanmış olup sektör görüşlerine açılmıştır

16 Ağustos 2022
Bilindiği üzere sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi işlemleri, 20.12.2012 tarihli 28503 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliğine (SHY-M) dayanılarak hazırlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatına (SHT-M, 19.07.2022, rev.08) göre yürütülmektedir.

Anılan SHT-M Talimatı bir bütün olarak güncellenmiş, onay sürecindeki SHY-CA Yönetmeliği kapsamında)SHT-CAM olarak adlandırılmış ve aşağıdaki konular revize edilmiştir.

i.)    EK-1: Part-M (Standart uçuşa elverişlilik düzenlemeleri)
ii.)   EK-2: Part-ML (Hafif/Küçük hava araçları uçuşa elverişlilik düzenlemeleri)
iii.)  EK-3: Part-MD (Ulusal uçuşa elverişlilik düzenlemeleri)
iv.)  EK-4: Part-CAMO (Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu işlemleri)
v.)   EK-5: Part-CAO (Birleşik uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu işlemleri)

Bu çalışmada EASA Commission Regulation (EU) No 1321/2014 ve ekleri referans alınmış olup EASA düzenlemelerine uyum hedeflenmiştir.
Taslak Talimat ile ilgili görüşlerinizi 29.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar https://personel.shgm.gov.tr/Web/Mevzuat/GoruseAcikMevzuatAra.aspx linki üzerinden iletilebilirsiniz.


Kamuoyuna duyurulur.


Taslak Talimat İçin Tıklayınız