SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Personeli Lisanslandırma Talimatları Yayımlanmıştır

9 Şubat 2023
Bilindiği üzere, hava aracı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi, Bakım Kuruluşları, Bakım Personeli Lisansları ve Bakım Eğitim Kuruluşlarının yetkilendirilmesi, denetimleri, personele lisans verilmesi hususlarındaki gereklilikler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 Kasım 2022 tarih ve 32004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA) ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda yürüklükte olan SHY-M, SHY-145, SHY-147 ve SHY-66 Yönetmelikleri söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle ilişkili Talimatları, Genelgeleri ve diğer düzenlemeleri ile birlikte yürürlükten kalkmıştır.
 
Yürürlüğe giren SHY-CA Yönetmeliğinin uygulanması amacıyla Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA) bu kapsamdaki güncel regülasyonları ile uyumlu olacak şekilde SHT-CAM, SHT-145, SHT-147 ve SHT-66 Talimatları kapsamlı şekilde değiştirilerek hazırlanmıştır.
 
Ayrıca, bu kapsamda ihtiyaç duyulan UED-2023/1 numaralı Bakım Personeli Lisans Dönüşümü ve Yetkilendirme Genelgesi de hazırlanmıştır.
 
Yayımlanarak yürürlüğe giren Talimatlar ve Genelge hali hazırda uygulanan sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi, bakım kuruluşları, bakım eğitimi kuruluşları ile bakım personeli lisansı hususlarında ciddi değişiklikler, geçiş süreçleri ile yetki ve lisans dönüşüm işlemlerini yürürlüğe koyduğu için dikkatle incelenmesi ve gerekli hazırlık çalışmalarının hızla başlatılması kuruluş yetkilerinin ve personel lisansları ile yetkilendirmelerinin devamı için önem arz etmektedir.
 
Bu nedenle, gerekli değerlendirmeleri yaparken Talimat ve Genelgelerde belirtilen, kapsam, geçiş süreci, dönüşüm, personel gereklilikleri gibi konularla ilgili maddelerin doğru anlaşılması son derece önemlidir.
 
Yürürlüğe giren Yönetmelik, Talimatlar ve Genelgeye aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilecek olup, ayrıca mevzuat.shgm.gov.tr adresi Sektörel Mevzuat sayfasından da erişebilmek mümkündür.
 

Kamuoyuna duyurulur.
 
 
SHY-CA SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETMELİĞİ

SHT-CAM SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ TALİMATI

SHT-145 ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI

SHT-147 HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI TALİMATI

SHT-66 HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS TALİMATI

UED-2023/1 BAKIM PERSONELİ LİSANS DÖNÜŞÜMÜ VE YETKİLENDİRME GENELGESİ