SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havaalanları Çevresinde Yapılacak Gölgeleme Çalışmaları Genelgesi Yayımlanmıştır

24 Şubat 2023
Gölgeleme çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Havaalanları Çevresinde Yapılacak Gölgeleme Çalışmaları Genelgesi 17.O2.2023 tarihli Genel Müdürlük oluru ile yayımlanmıştır.
 
Havaalanı işletmecileri veya ilgili mevzuat kapsamında her türlü ve ölçekte imar planı yapma yetkisine sahip kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılacak gölgeleme çalışmalarında bu Genelge hükümlerine riayet edilmesi gerekmektedir.


Kamuoyuna duyurulur.


Genelge İçin Tıklayınız