SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı Başvuruları ve Bakım Personeli Lisanslandırma Uzaktan Eğitim Genelgeleri

10 Mart 2023
Bilindiği üzere, hava aracı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi, Bakım Kuruluşları, Bakım Personeli Lisansları ve Bakım Eğitim Kuruluşlarının yetkilendirilmesi, denetimleri, personele lisans verilmesi hususlarındaki gereklilikler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 Kasım 2022 tarih ve 32004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA) ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda yürüklükte olan SHY-M, SHY-145, SHY-147 ve SHY-66 Yönetmelikleri söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle ilişkili Talimatları, Genelgeleri ve diğer düzenlemeleri ile birlikte yürürlükten kalkmıştır.
 
Yürürlüğe giren SHY-CA Yönetmeliğinin uygulanması amacıyla Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA) bu kapsamdaki güncel regülasyonları ile uyumlu olacak şekilde SHT-CAM, SHT-145, SHT-147 ve SHT-66 Talimatları kapsamlı şekilde değiştirilerek hazırlanmıştır.
 
Bu kapsamda, Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığına yapılacak başvurular için usullerin belirlenmesine ilişkin UED-2023/2 Uçuşa Elverişlilik Dairesine Yapılacak Başvuru İşlemleri ve Gönderilecek Bildirimler Genelgesi; bu içerikteki önceki Genelge iptal edilerek yeniden hazırlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığına kuruluşlarca ya da tüzel kişiliklerce yapılacak tüm başvuruların sadece KEP üzerinden yapılmasını esas tutmakta olup, basılı kâğıt olarak yapılacak başvurular belirli bir geçiş süreci sonrasında kabul edilmeyecektir. Bu duruma istisna olarak, Bakım Personeli Lisansları ile ilgili başvurular ile şahıslarca bireysel olarak yapılacak başvurular yeni bir duyuruya kadar basılı kâğıt olarak, ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olarak yapılabilecektir.
 
Bağımsız onaylayıcı personeller tarafından bakımları yapılan hava araçları için yapılacak uçuşa elverişlilik ya da özel uçuş izni denetimi başvuruları için ön kontrol şartı getirilmiş olup, UED-2023/2 Genelgesi Madde 5 dördüncü fıkra gereklerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
 
Ayrıca, SHT-147 Talimatı ile birlikte ortaya konan uzaktan eğitim gerekliliklerinin, Yüksek Öğretim Kurulunca alınan uzaktan eğitim verilmesi kararı gereğince bu kapsamda yetki verilen kuruluşlarca hemen karşılanamayacağı da dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan UED-2023/3 Hava Aracı Bakım Personeli Uzaktan Eğitim Genelgesi; SDED-2023/1 Sivil Havacılık Eğitimleri Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi gereklerine uygun şekilde hazırlanmıştır.
 
Yayımlanarak yürürlüğe giren UED-2023/3 Hava Aracı Bakım Personeli Uzaktan Eğitim Genelgesi hali hazırda uygulanan bakım eğitimi kuruluşları uygulama usullerinde ciddi değişiklikler yürürlüğe koyduğu için gerekli değerlendirmeleri yaparken Genelgede belirtilen konularla ilgili maddelerin doğru anlaşılması önemli olup, ihtiyaç duyulan her durumda Genel müdürlüğümüz ile irtibat kurulması yararlı olacaktır.
 
Söz konusu düzenlemelere aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilecek olup, ayrıca mevzuat.shgm.gov.tr adresi Sektörel Mevzuat sayfasından da erişebilmek mümkündür.


Kamuoyuna duyurulur.