SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Müsaade Gerektiren Uçuşlar İçin Başvuru Usulleri Genelgesi (HSD 2023/1) yayımlanmıştır

2 Mayıs 2023
Meri mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğümüzce müsaadelendirilen Foto-Film Çekimi, Pano Çekimi, Döviz Atımı, Maden-Doğalgaz-Petrol Arama, Enerji Nakil Hatları ile ilgili iş ve işlemler, Personel-Malzeme Nakli, Akrobasi, Tanıtım, Veri Aktarımı, Heliski, Yata İniş/Kalkış, Motorlu/Motorsuz Yamaç Paraşütü ve Ticari ile Ar-Ge maksatlı İHA Uçuşları gibi uçuşların yapılabilmesini teminen yapılacak başvuru usullerinin düzenlenmesine ilişkin yayınlı bulunan "Müsaade Gerektiren Uçuşlar İçin Başvuru Usulleri Genelgesi (HSD 2021/2)” revize edilerek HSD 2023/1 numarası ile yayınlanmıştır.
 
Genel Müdürlüğümüze yapılacak uçuş müsaadesi taleplerinde bu Genelge hükümlerine riayet edilmesi gerekmektedir.