SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı (SHT-21) yayımlanmıştır

5 Ocak 2024
Sivil tescildeki ya da tescile girecek hava araçları için hava aracı, parça ve cihazlarının sertifikasyonu, tasarım ve üretim organizasyonu onayları ile ilk uçuşa elverişliliği faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı (SHT-21) gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu SHT-21 Talimatı, her türlü sivil hava aracı ve/veya ürün, parça ve cihazın uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonu, tasarım ve üretim organizasyonları ile bu organizasyonlarda görev yapan yönetici ve ilgili personelin yetkilendirilmesine ilişkin kuralları belirleyen (AB) 748/2012 sayılı ve 3 Ağustos 2012 tarihli Komisyon Tüzüğünü revize eden 2022/1253 sayılı ve 19 Temmuz 2022 tarihli Komisyon Tüzüğü ile EASA tarafından yayımlanan 2022/021/R sayılı ve 16 Aralık 2022 tarihli İcra Direktörü kararı esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde, ayrıca sektör ve Kurum içi görüşler dikkate alınarak revize edilmiş ve gerçekleştirilen değişikliğin kapsamı dikkate alınarak yeni bir Talimat şeklinde hazırlanarak yayımlanmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Talimat İçin Tıklayınız