SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Talimatı Güncellenmiştir

9 Ocak 2024
Bilindiği üzere, hava aracı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi kuruluşlarının yetkilendirilmesi, denetimleri hususlarındaki gereklilikler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 Kasım 2022 tarih ve 32004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA) ile düzenlenmiş olup, bu kapsamdaki işlemler SHT-CAM talimatı kapsamında yürütülmektedir.
 
Genel  Müdürlüğümüz  Uçuşa  Elverişlilik  Daire  Başkanlığı  tarafından  yayımlanmış  bulunan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Talimatı (SHT-CAM) Rev.02'de yer alan; Part MD kapsamına girene  SHY-6A-ÇH  Yönetmeliği  kapsamındaki  hava  araçları  ile  ticari  operasyon  veya  uçuş  eğitimi gerçekleştiren hava araçlarının Part ML hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu madde kapsamında sektörün gereklilikleri karşılayamadığı ve verilen sürenin yetersiz olduğu değerlendirilmiş olup Geçici 2. Madde kapsamında verilen süre 6 ay uzatılmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur.