SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Talimatı (SHT-CAM) revize edilmiştir

23 Mayıs 2024
SHT-CAM Ek-3 Part-MD kapsamındaki hava araçlarının hedeflenen geçiş süreci belirlenmiş olmakla beraber Uçuş Operasyon Daire Başkanlığının 22.02.2023 tarihli ve E-51859319-160.01-48940 sayılı yazısında da belirtildiği gibi SHY-6B kapsamında operasyon gerçekleştiren (ticari özel operasyon (B2) ve uçuş eğitimi (B3)) hava araçlarının hangi mevzuat kapsamında sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi yapılacağı konusunda tereddütlerin olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca EASA AMC ve GM’lerinin direk kabulüne yönelik olarak düzenleme bulunmasına karşın Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan AMC ve GM’lerin de kabul edilebilmesi yönünde düzenleme bulunmadığı görülmüştür.

Bu çerçevede SHT-CAM Ek-3 Part-MD kapsamına giren hava araçlarının durumunu netleştirmek ve Genel Müdürlüğümüzce yayınlanan AMC ve GM’lerin kabul edilebilmesi amacıyla değişiklik ihtiyacı doğmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.