SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hususi Pilot Lisans (PPL) İşlemleri

Hususi pilot lisansı almak için yapılacak müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • En az 17 yaşında olmak
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
  • Genel Müdürlüğümüz tarafından veya Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci veya 2nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak
  • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
  • Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek yetenek testinde başarılı olmak
  • Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak
  • Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

Hususi Pilot Lisansı (PPL) İmtiyazları
Hususi pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmaktır.

Teorik Bilgi Eğitimi
PPL(A) adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı bir kursta teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

Sınavlar
Pilot adayları, PPL(A) teorik bilgi sınavlarını, ilk sınava girdiği tarihin ay sonundan itibaren hesaplanmak üzere 18 aylık sürede tamamlamalıdır.

Uçuş Eğitimi
Hususi pilot lisansı almak için Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 45 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması gerekir.
Uçuş Eğitimi Maksimum koltuk sayısı 4 kişiyi geçmeyecek tek motorlu uçaklarla yapılır.
Uçuş yetkisi için adayın ilave olarak en az 5 saat gece uçuş süresi bulunmalıdır.
Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmalıdır.